علمي

درباره وبلاگ

علمي

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی -09134442721

پنج شنبه سیم 9 1402

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

همان طور که می دانید دفینه ها به علائم و نماد های بسیاری دفن شد اند .

تفسیر دقیق آنها باعث می شود که به هدف خود دست یابید .

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی -09134442721

حتی کوچک ترین اشتباه علاوه بر این که به عدم رسیدن شما به هدف خود ختم می شود ممکن است شما را با

خطرات جانی مواجه کند .

چرا که دفینه ها برای صاحبان خود ارزش زیادی داشته است که آنها را دفن می کرده اند.

به همین دلیل آنها را با تله ها و موانع زیادی دفن می کرده اند تا از آنها محافظت کنند .

یکی از علائمی که زیاد دیده شده است علامت قاشق در دفینه یابی می باشد.

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

در ادامه قصد معرفی و تفسیر آن را داریم با ما همراه باشید :

این علامت دارای تفاسیر مختلفی می باشد که باتوجه به اشکال مختلف آن دارای معانی مختلفی می باشد .

در تفسیر نماد قاشق در گنج یابی قاشق که یکی از پر مفهوم ترین دوران ساسانیان می باشد دارای دو گنجینه بسیار

عظیم شامل کتیبه‌های تاریخی میباشد .

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی -09134442721

شما باید به طول و اندازه قاشق قطع کنید اگر اندازه قاشق از یک قاشق معمولی بزرگتر بود

گنجینه آن در زیر نماد قرار دارد

اما اگر از اندازه قاشق معمولی کوچکتر بود شما باید طول قاشق را اندازه گرفته

و در جهت مخالف غروب خورشید حرکت کنید

در صورت امکان شما باید با یک دستگاه حفره یاب حرفه ای مسیر را مورد بررسی قرار دهید

تا دفینه را پیدا کنید زیرا ممکن است هواکش های ورودی دفینه به دلیل گذشت

سالیان طولانی در درون خاک مخفی شده باشد.

تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

در تفسیر نماد قاشق در گنج یابی درباره نشانه ها وعلامت قاشق می دانیم که قاشق متشکل از چه

مواردی می باشد قطعا یک قاشق دارای یک دسته وقسمت انتهای آن که شامل یک گودی است می باشد .

تفاسیرمختلفی برای این نماد وجود دارد. در تفسیر این نماد شما بایددر وهله اول به اندازه قاشق توجه داشته باشید.

معمولا بزرگی این نماد معنی فاصله زیادی است که باید طی کنیدتابه دفینه و گنجینه برسید.

شکل وگودی قسمت انتهای قاشق نیز حائز اهمیت است.

این موضوع که آیا قاشق صاف است یا دارای منحنی در قسمت دسته آن است.

مورد بعدی که باید به آن توجه زیادی داشته باشید سمت و جهت دسته قاشق میباشد.

معمولا در اطراف این نماد یک درخت کهن سال وجود دارد که دسته قاشق به آن سمت اشاره میکند.

در اطراف آن درخت شما باید به دنبال یک سنگ بزرگ بگردید، دفینه در زیر آن سنگ قرار دارد دارای راه ورود مخفی میباشد.

برای اینکه بتوانید مسیر را از نشانه های گنج بهتر بشناسید ، باید ببینید ماهیت و خصوصیات آن نشانه چه چیز هایی هست .

نشانه قاشق از چه چیزی ساخته شده است

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی -09134442721

در دوران قدیم ، قاشق ها با درخت شمشاد درست میکردند  .

در جهت دسته و دهانه قاشق ، به دنبال درخت شمشاد باشید  .

اگر پیدا کردید ، هدف تان در مقابلتان می باشد  .محوطه را به خوبی بررسی کنید  .

این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در اغوش اثر قرار داده نشده است .

نشانه ها همیشه علامت یکی مانده به نقطه ی اصلی یا چند تا مانده به نقطه ی اصلی میباشند .

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی -09134442721

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

کلام آخر :

آثار و نشانه های باقی مانده از نیاکان ما جزو سرمایه ملی و هویت تمدن کهن ما و این مرز و بوم است .

لطفا این آثار را تخریب نکنیم و از بین نبریم و در حفظ این آثار که با مشقت خلق شده کوشا باشیم .

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی -09134442721

در شرکت گوهر باستان سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود .

شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ،

شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید.

 

 

 

(0) نظر

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی -۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

پنج شنبه سیم 9 1402

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

همان طور که می دانید دفینه ها به علائم و نماد های بسیاری دفن شد اند .

تفسیر دقیق آنها باعث می شود که به هدف خود دست یابید .

حتی کوچک ترین اشتباه علاوه بر این که به عدم رسیدن شما به هدف خود ختم می شود ممکن است شما را با

خطرات جانی مواجه کند .

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

چرا که دفینه ها برای صاحبان خود ارزش زیادی داشته است که آنها را دفن می کرده اند.

به همین دلیل آنها را با تله ها و موانع زیادی دفن می کرده اند تا از آنها محافظت کنند .

یکی از علائمی که زیاد دیده شده است علامت قاشق در دفینه یابی می باشد.

 

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

در ادامه قصد معرفی و تفسیر آن را داریم با ما همراه باشید :

این علامت دارای تفاسیر مختلفی می باشد که باتوجه به اشکال مختلف آن دارای معانی مختلفی می باشد .

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

در تفسیر نماد قاشق در گنج یابی قاشق که یکی از پر مفهوم ترین دوران ساسانیان می باشد دارای دو گنجینه بسیار

عظیم شامل کتیبه‌های تاریخی میباشد .

شما باید به طول و اندازه قاشق قطع کنید اگر اندازه قاشق از یک قاشق معمولی بزرگتر بود

گنجینه آن در زیر نماد قرار دارد

اما اگر از اندازه قاشق معمولی کوچکتر بود شما باید طول قاشق را اندازه گرفته

و در جهت مخالف غروب خورشید حرکت کنید

در صورت امکان شما باید با یک دستگاه حفره یاب حرفه ای مسیر را مورد بررسی قرار دهید

تا دفینه را پیدا کنید زیرا ممکن است هواکش های ورودی دفینه به دلیل گذشت

سالیان طولانی در درون خاک مخفی شده باشد.

 

تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

در تفسیر نماد قاشق در گنج یابی درباره نشانه ها وعلامت قاشق می دانیم که قاشق متشکل از چه

مواردی می باشد قطعا یک قاشق دارای یک دسته وقسمت انتهای آن که شامل یک گودی است می باشد .

تفاسیرمختلفی برای این نماد وجود دارد. در تفسیر این نماد شما بایددر وهله اول به اندازه قاشق توجه داشته باشید.

معمولا بزرگی این نماد معنی فاصله زیادی است که باید طی کنیدتابه دفینه و گنجینه برسید.

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

شکل وگودی قسمت انتهای قاشق نیز حائز اهمیت است.

این موضوع که آیا قاشق صاف است یا دارای منحنی در قسمت دسته آن است.

مورد بعدی که باید به آن توجه زیادی داشته باشید سمت و جهت دسته قاشق میباشد.

معمولا در اطراف این نماد یک درخت کهن سال وجود دارد که دسته قاشق به آن سمت اشاره میکند.

در اطراف آن درخت شما باید به دنبال یک سنگ بزرگ بگردید، دفینه در زیر آن سنگ قرار دارد دارای راه ورود مخفی میباشد.

برای اینکه بتوانید مسیر را از نشانه های گنج بهتر بشناسید ، باید ببینید ماهیت و خصوصیات آن نشانه چه چیز هایی هست .

نشانه قاشق از چه چیزی ساخته شده است

در دوران قدیم ، قاشق ها با درخت شمشاد درست میکردند  .

در جهت دسته و دهانه قاشق ، به دنبال درخت شمشاد باشید  .

اگر پیدا کردید ، هدف تان در مقابلتان می باشد  .محوطه را به خوبی بررسی کنید  .

این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در اغوش اثر قرار داده نشده است .

نشانه ها همیشه علامت یکی مانده به نقطه ی اصلی یا چند تا مانده به نقطه ی اصلی میباشند .

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

کلام آخر :

آثار و نشانه های باقی مانده از نیاکان ما جزو سرمایه ملی و هویت تمدن کهن ما و این مرز و بوم است .

لطفا این آثار را تخریب نکنیم و از بین نبریم و در حفظ این آثار که با مشقت خلق شده کوشا باشیم .

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

در شرکت گوهر باستان سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود .

شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ،

شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید.

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

 

(0) نظر

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی -09199697033

پنج شنبه سیم 9 1402

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

همان طور که می دانید دفینه ها به علائم و نماد های بسیاری دفن شد اند .

تفسیر دقیق آنها باعث می شود که به هدف خود دست یابید .

گوهرفلزیاب

09199697033

مهندس رجایی

حتی کوچک ترین اشتباه علاوه بر این که به عدم رسیدن شما به هدف خود ختم می شود ممکن است شما را با

خطرات جانی مواجه کند .

چرا که دفینه ها برای صاحبان خود ارزش زیادی داشته است که آنها را دفن می کرده اند.

به همین دلیل آنها را با تله ها و موانع زیادی دفن می کرده اند تا از آنها محافظت کنند .

یکی از علائمی که زیاد دیده شده است علامت قاشق در دفینه یابی می باشد.

 

گوهرفلزیاب

09199697033

مهندس رجایی

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

در ادامه قصد معرفی و تفسیر آن را داریم با ما همراه باشید :

این علامت دارای تفاسیر مختلفی می باشد که باتوجه به اشکال مختلف آن دارای معانی مختلفی می باشد .

در تفسیر نماد قاشق در گنج یابی قاشق که یکی از پر مفهوم ترین دوران ساسانیان می باشد دارای دو گنجینه بسیار

عظیم شامل کتیبه‌های تاریخی میباشد .

شما باید به طول و اندازه قاشق قطع کنید اگر اندازه قاشق از یک قاشق معمولی بزرگتر بود

گنجینه آن در زیر نماد قرار دارد

اما اگر از اندازه قاشق معمولی کوچکتر بود شما باید طول قاشق را اندازه گرفته

و در جهت مخالف غروب خورشید حرکت کنید

گوهرفلزیاب

09199697033

مهندس رجایی

در صورت امکان شما باید با یک دستگاه حفره یاب حرفه ای مسیر را مورد بررسی قرار دهید

تا دفینه را پیدا کنید زیرا ممکن است هواکش های ورودی دفینه به دلیل گذشت

سالیان طولانی در درون خاک مخفی شده باشد.

در تفسیر نماد قاشق در گنج یابی درباره نشانه ها وعلامت قاشق می دانیم که قاشق متشکل از چه

مواردی می باشد قطعا یک قاشق دارای یک دسته وقسمت انتهای آن که شامل یک گودی است می باشد .

تفاسیرمختلفی برای این نماد وجود دارد. در تفسیر این نماد شما بایددر وهله اول به اندازه قاشق توجه داشته باشید.

معمولا بزرگی این نماد معنی فاصله زیادی است که باید طی کنیدتابه دفینه و گنجینه برسید.

شکل وگودی قسمت انتهای قاشق نیز حائز اهمیت است.

این موضوع که آیا قاشق صاف است یا دارای منحنی در قسمت دسته آن است.

مورد بعدی که باید به آن توجه زیادی داشته باشید سمت و جهت دسته قاشق میباشد.

معمولا در اطراف این نماد یک درخت کهن سال وجود دارد که دسته قاشق به آن سمت اشاره میکند.

در اطراف آن درخت شما باید به دنبال یک سنگ بزرگ بگردید، دفینه در زیر آن سنگ قرار دارد دارای راه ورود مخفی میباشد.

برای اینکه بتوانید مسیر را از نشانه های گنج بهتر بشناسید ، باید ببینید ماهیت و خصوصیات آن نشانه چه چیز هایی هست .

نشانه قاشق از چه چیزی ساخته شده است

در دوران قدیم ، قاشق ها با درخت شمشاد درست میکردند  .

در جهت دسته و دهانه قاشق ، به دنبال درخت شمشاد باشید  .

گوهرفلزیاب

09199697033

مهندس رجایی

اگر پیدا کردید ، هدف تان در مقابلتان می باشد  .محوطه را به خوبی بررسی کنید  .

این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در اغوش اثر قرار داده نشده است .

نشانه ها همیشه علامت یکی مانده به نقطه ی اصلی یا چند تا مانده به نقطه ی اصلی میباشند .

انتخاب تفسیر نماد قاشق در گنج یابی

کلام آخر :

آثار و نشانه های باقی مانده از نیاکان ما جزو سرمایه ملی و هویت تمدن کهن ما و این مرز و بوم است .

لطفا این آثار را تخریب نکنیم و از بین نبریم و در حفظ این آثار که با مشقت خلق شده کوشا باشیم .

در شرکت گوهر باستان سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود .

شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ،

گوهرفلزیاب

09199697033

مهندس رجایی

شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید.

 

(0) نظر

نقشه گنج بر روی یک تخته سنگ سحر آمیز -۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

چهارشنبه بیست و نهم 9 1402

ب

نقشه گنج بر روی یک تخته سنگ سحر آمیز

نقشه گنج بر روی یک تخته سنگ سحر آمیز

باستان‌شناسانی که در حال شکار مکان‌های باستانی

نقشه گنج بر روی تخته سنگ : اطراف شمال‌غربی فرانسه بودند،

از سنگی با نشانه‌های اسرارآمیز با قدمت ۴۰۰۰ سال، به عنوان یک جور «نقشۀ گنج» استفاده کرده‌اند.


شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

این تخته سنگ معروف به «سن بلک» عصر برنز نخستین بار سال ۱۹۰۰ در بریتانی کشف شد

و سپس بعد از مدت‌ها مفقودی، سال ۲۰۱۴ دوباره در سرداب یک قلعه فرانسوی پیدا شد.

سال ۲۰۲۱ محققان گفتند این تخته‌سنگ با ابعاد ۵ در ۶.۵ فوت،

قدیمی‌ترین نقشه‌ی منطقه‌ای شناخته‌شده در اروپا است.

حالا آن‌ها از آن برای یافتن مکان‌های باستانی بیشتر استفاده می‌کنند.

 

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

نقشه گنج بر روی یک تخته سنگ سحر آمیز

 

 

 

اایوان پیلر، استاد دانشگاه بریتانی غربی که این تخته‌سنگ را «نقشه گنج» توصیف کرده می‌گوید:

«استفاده از نقشه برای یافتن مکان‌های باستانی یک رویکرد عالی است. ما تا کنون هرگز اینطور کار نکردیم».

ین نقشه، منطقه‌ای تقریباً ۳۰ در ۲۱ کیلومتری را مشخص کرده و کلمنت نیکولاس از مؤسسه

تحقیقاتی CNRS معتقد است محققان باید کل این قلمرو را طبق علائم روی تخته سنگ بررسی کنند

 

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

نقشه گنج عصر برنز نقشه گنج

محققان در تلاش برای رمزگشایی نقشه گنج بر روی تخته سنگ سن‌بلک هستند.

ایوان پیلر، استاد دانشگاه بریتانی غربی که این تخته‌سنگ را «نقشه گنج» توصیف کرده می‌گوید:

«رمزگشایی این نقشه ممکن است تا ۱۵ سال طول بکشد.»

نقشه گنج

تخته سنگ سن‌بلک، کشف جدیدی از عصر برنز نقشه گنج

این تخته سنگ نخستین بار در سال ۱۹۰۰ توسط یک باستان‌شناس محلی در یک گورستان

ماقبل تاریخ در فینیستر، غرب بریتانی، کشف شد.

این تخته سنگ از سال ۱۹۲۴ در مجموعه‌های موزه ملی باستان‌شناسی فرانسه نگهداری می‌شود.

تشابه نقشه تخته سنگ سن‌بلک با نقشه‌های کنونی نقشه گنج

این تخته سنگ مربوط به اوایل عصر برنز، یعنی بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۶۵۰ قبل از میلاد، است.

نقوش مکرر روی آن که با خطوطی به هم متصل شده‌اند، طرح یک نقشه هستند.

نشانه‌های روی نقشه نشان‌دهنده دره رودخانه اودت در منطقه بریتانی است.

 

 

نقشه گنج بر روی یک تخته سنگ سحر آمیز

احتمال وجود گنج در نقشه تخته سنگ سن‌بلک نقشه گنج

این تخته سنگ مربوط به اوایل عصر برنز، یعنی بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۶۵۰ قبل از میلاد، است.

نقوش مکرر روی آن که با خطوطی به هم متصل شده‌اند، طرح یک نقشه هستند.

نشانه‌های روی نقشه نشان‌دهنده دره رودخانه اودت در منطقه بریتانی است.

تشابه نقشه تخته سنگ سن‌بلک با نقشه‌های کنونی نقشه گنج

این تخته سنگ مربوط به اوایل عصر برنز، یعنی بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۶۵۰ قبل از میلاد، است.

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

نقوش مکرر روی آن که با خطوطی به هم متصل شده‌اند، طرح یک نقشه هستند.

نشانه‌های روی نقشه نشان‌دهنده دره رودخانه اودت در منطقه بریتانی است.

احتمال وجود گنج در نقشه تخته سنگ سن‌بلک نقشه گنج

محققان این تخته‌سنگ را اسکن کردند و آن را با نقشه‌های کنونی مقایسه کردند.

نتایج نشان داد که این نقشه تقریباً ۸۰ درصد با نقشه‌های امروزی مطابقت دارد.

این تخته‌سنگ دارای حفره‌های کوچکی نیز هست

که احتمالاً به گورتپه‌ها، خانه‌ها یا رسوبات زمین‌شناسی اشاره دارند.

اهمیت رمزگشایی نقشه تخته سنگ سن‌بلک

اگر بتوان حکاکی‌های روی این تخته‌سنگ را رمزگشایی کرد، می‌تواند منجر به اکتشافات بیشتری شود.

کلمنت نیکولاس، یکی از محققان این پروژه، می‌گوید:

«ما هنوز باید تمام نماد‌های هندسی و افسانه‌های توام با آن‌ها را شناسایی کنیم.»

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی

کاوش‌های باستان‌شناسی برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد نقشه تخته سنگ سن‌بلک

نیکولاس می‌گوید:

«این کشف به یک پادشاهی باستانی مربوط است که زمانی پر رونق بوده، اما هزاران سال پیش

در سلسله‌ای از شورش‌ها از میان رفت.

شکسته شدن این سنگ هم احتمالا در جریان همین شورش‌ها رخ داده است.»

 

(0) نظر

فلزیاب سیمپلکس اولترا -09120623642

سه شنبه بیست و هشتم 9 1402

فلزیاب سیمپلکس اولترا

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


فلزیاب سیمپلکس اولترا

فلزیاب سیمپلکس اولترا ورودی جدیدی در سری جدید دستگاه های Simplex New Generation است

که در سراسر جهان شهرت دارد.

با وزن سبک تر و ویژگی های پیشرفته ارتقا یافته است!

خط تولید شامل سه مدل مختلف با قیمت های متفاوت است

که هم برای مبتدیان و هم برای کسانی که به دنبال یک مدل قدرتمند هستند، می باشد.

آشکارساز در عین حال مقرون به صرفه

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


سیمپلکس اولترا قدرتمندترین ورودی این سری با ظاهری تازه، عملکرد فنی بهبود یافته است.

و اکنون تا عمق 5 متری (16 فوت) کاملاً ضدآب است، در حالی که وزن آن بسیار سبک است

و تنها 1.2 کیلوگرم (2.6 پوند) است.
سیمپلکس اولترا همچنان رهبر بی‌رقیب در ارائه فناوری تشخیص فلز با کیفیت بالا است

که برای همه مقرون به صرفه و در دسترس است.

این که آیا شما یک دستگاه فلزیاب قابل اعتماد برای تیراندازی سکه یا شکار آثار یا جستجوی طلا

و با بهترین قیمت مقرون به صرفه می خواهید،

سپس سیمپلکس اولترا را دریافت کنید و ماجراجویی شناسایی خود را شروع کنید.

فلزیاب سیمپلکس اولترا

ویژگی های سیمپلکس اولترا

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجاییفناوری جستجو

Simplex Ultra از فناوری VLF (فرکانس بسیار پایین) در فرکانس 15 کیلوهرتز استفاده می کند.

عملکرد بهبود یافته و ویژگی های نوآورانه را برای ارائه نتایج بهینه و دقیق ترکیب می کند.

حالت های تشخیص

Simplex Ultra شامل حالت های تشخیص داخلی از پیش تعریف شده با پارامترها و تنظیمات خاص است

برای اهداف و کاربردهای مختلف تشخیص

این دستگاه شش حالت تشخیص ارائه می دهد و کاربران می توانند به راحتی حالت جستجوی مناسب را انتخاب کنند

از قسمت تشخیص حالت های نمایش داده شده در صفحه دستگاه.

Simplex Ultra دارای حالت های تشخیص زیر است:

حالت تمام فلزی

حالت میدانی

حالت پارک

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


حالت ساحلی

حالت 4 TONE

حالت 99 TONEمد های سیمپلکس اولترا
حالت تمام فلزات

حالت جستجوی پیش‌فرض یک تنظیم کلی است که می‌تواند انواع فلزات از جمله آهنی را شناسایی کند

و فلزات غیر آهنی، بدون تبعیض، با لحن یکسانی که برای همه فلزات اختصاص داده شده است.

حالت میدانی

همانطور که از نام آن پیداست، حالت تشخیص میدانی به طور خاص برای شناسایی فلزات مختلف طراحی شده است

در میدان هایی که ممکن است حاوی اشیاء فلزی باشند، مانند میدان های جنگ باستانی،

جایی که مصنوعاتی مانند سکه، شمشیر، خنجر و سایر آثار ممکن است یافت شود.

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


حالت پارک

همانطور که از نام آن پیداست، این حالت مخصوصا برای جستجوی اجسام فلزی کوچک مانند حلقه ها مناسب است.

سکه و جواهرات در پارک های عمومی و سایر مناطق مشابه.

تنظیمات آن برای شناسایی اهداف کوچکتر با دقت بیشتر بهینه شده است و آن را به حالت ایده آلی تبدیل می کند

علاقه مندانی که از جستجوی گنج های کوچک در فضاهای بیرونی لذت می برند.

سیمپلکس اولترا
حالت ساحلی

حالت ساحل به طور خاص با تنظیمات بهینه برای فلزیابی در سواحل طراحی شده است.

از جمله آنهایی که در کنار دریا یا اقیانوس، سواحل رودخانه ها، و سواحل دریاچه ها، چه در خاک های شنی خشک یا مرطوب.

این حالت برای تشخیص اشیایی که ممکن است در ساحل گم شده یا شسته شده باشند، مانند جواهرات، ایده آل است.

سکه و سایر اقلام کوچک

حالت ساحل برای کسانی که از فلزیابی در مناطق ساحلی و دیگر آب‌ها لذت می‌برند، بسیار توصیه می‌شود.

حالت 4 TONE

در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه‌های 0-14 صدای کم و برای طلایی رنگ متوسط ​​تولید می‌کند.

و فلزات غیرآهنی با شناسه های 15-70، رنگ متوسط ​​به بالا برای فلزات با شناسه های 71-80 و رنگ بالا

برای فلزات غیر آهنی با شناسه های 81-99.

حالت 99 TONE

این حالت تمایز چند رنگ برای شکار سکه در کانی سازی های مختلف طراحی شده است.

در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه 0-14 صدای کم تولید می کند.

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


برای اهداف با شناسه‌های بیشتر از 14، دستگاه برای هر شناسه آهنگ متفاوتی تولید می‌کند.

با افزایش رسانایی فلز، تن صدا بالاتر خواهد بود و بالعکس.

کارکرد سیمپلکس اولترا

شناسه هدف

شناسه هدف که روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود، یک عدد منحصر به فرد است

که به سیگنال تولید شده مربوط می شود

توسط فلز شناسایی شده و به نوع جسم فلزی موجود در هنگام جارو کردن سیم پیچ کاربر روی زمین بستگی دارد.

شناسه هدف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاوشگر قرار می دهد و به آنها نشانی از نوع فلز کشف شده می دهد.

مثلاً خواه یک سکه طلا باشد یا یک یادگار نقره. شماره شناسه هدف از 00 تا 99 متغیر است.

علاوه بر این، فلزیاب سیمپلکس اولترا به ویژگی Notch Discrimination مجهز شده است

که به کاربران اجازه می دهد فیلتر را فیلتر کنند

شناسه های هدف برای فلزات ناخواسته مانند آهن، تجربه جستجوی دقیق و کارآمدتری را ارائه می دهد.

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


تعادل زمین

برای مبتدیان، یکی از کاربردی ترین ویژگی های سیمپلکس اولترا تعادل خودکار زمین آن است.

این به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی دستگاه را بردارند و بدون نیاز به تنظیم دستی تنظیمات

تعادل زمین شروع به جستجو کنند.تغییر فرکانس

ویژگی تغییر فرکانس بهترین راه را برای خلاص شدن از شر EMI (تداخل های الکترومغناطیسی) با تغییر

فرکانس در افزایش های کوچک ارائه می دهد.

لرزش

SIMPLEX ULTRA با شناسایی هر هدف فلزی به ارتعاش در می آید. برای کاربران کم شنوایی ایده آل است

و همچنین برای تشخیص در زیر آب نیز.

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی

طراحی ضد آب

این دستگاه مطابق با استاندارد IP68 طراحی شده است که آن را ضد آب و تا عمق 5 متر (16.4 فوت) زیر آب می کند.

در حالی که از ورود گرد و غبار نیز محافظت می شود.

این ویژگی به ویژه برای کسانی که به دنبال جستجوی فلزات در محیط های مرطوب مانند سواحل

یا سواحل رودخانه هستند مفید است.

با قابلیت‌های ضد آب، کاربران می‌توانند با خیال راحت و با خیال راحت در آب‌های کم عمق و بدون

نگرانی در مورد آسیب دیدن دستگاه

ماژول بی سیم داخلی

سازگار با هدفون 2.4 گیگاهرتزی Nokta Makro Green Edition Wireless.

شفت جمع شونده

شفت تا 63 سانتی متر جمع می شود (برای حمل و نقل آسان عالی است. ذخیره سازی و همچنین غواصی!)

به روز رسانی سیستم عامل آنلاین

با به‌روزرسانی‌های میان‌افزار (از طریق USB در رایانه شخصی) به‌روز باشید و از آشکارساز خود بیشترین بهره را ببرید.

نورپردازی افسانه ای

کاربر می تواند از دستگاه در شب و استفاده در زیر آب استفاده کند، زیرا همه چیز را دارد

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


– نور پس زمینه LCD. نور پس زمینه صفحه کلید و چراغ قوه LED.

باتری داخلی Li-Po

آن را به راحتی با شارژر ارائه شده یا پاوربانک USB شارژ کنید.

(0) نظر

فلزیاب سیمپلکس اولترا -09120623642

سه شنبه بیست و هشتم 9 1402

فلزیاب سیمپلکس اولترا

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


فلزیاب سیمپلکس اولترا

فلزیاب سیمپلکس اولترا ورودی جدیدی در سری جدید دستگاه های Simplex New Generation است

که در سراسر جهان شهرت دارد.

با وزن سبک تر و ویژگی های پیشرفته ارتقا یافته است!

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


خط تولید شامل سه مدل مختلف با قیمت های متفاوت است

که هم برای مبتدیان و هم برای کسانی که به دنبال یک مدل قدرتمند هستند، می باشد.

آشکارساز در عین حال مقرون به صرفه

سیمپلکس اولترا قدرتمندترین ورودی این سری با ظاهری تازه، عملکرد فنی بهبود یافته است.

و اکنون تا عمق 5 متری (16 فوت) کاملاً ضدآب است، در حالی که وزن آن بسیار سبک است

و تنها 1.2 کیلوگرم (2.6 پوند) است.
سیمپلکس اولترا همچنان رهبر بی‌رقیب در ارائه فناوری تشخیص فلز با کیفیت بالا است

که برای همه مقرون به صرفه و در دسترس است.

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


این که آیا شما یک دستگاه فلزیاب قابل اعتماد برای تیراندازی سکه یا شکار آثار یا جستجوی طلا

و با بهترین قیمت مقرون به صرفه می خواهید،

سپس سیمپلکس اولترا را دریافت کنید و ماجراجویی شناسایی خود را شروع کنید.

فلزیاب سیمپلکس اولترا

ویژگی های سیمپلکس اولترا


فناوری جستجو

Simplex Ultra از فناوری VLF (فرکانس بسیار پایین) در فرکانس 15 کیلوهرتز استفاده می کند.

عملکرد بهبود یافته و ویژگی های نوآورانه را برای ارائه نتایج بهینه و دقیق ترکیب می کند.

حالت های تشخیص

Simplex Ultra شامل حالت های تشخیص داخلی از پیش تعریف شده با پارامترها و تنظیمات خاص است

برای اهداف و کاربردهای مختلف تشخیص

این دستگاه شش حالت تشخیص ارائه می دهد و کاربران می توانند به راحتی حالت جستجوی مناسب را انتخاب کنند

از قسمت تشخیص حالت های نمایش داده شده در صفحه دستگاه.

Simplex Ultra دارای حالت های تشخیص زیر است:

حالت تمام فلزی

حالت میدانی

حالت پارک

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


حالت ساحلی

حالت 4 TONE

حالت 99 TONEمد های سیمپلکس اولترا
حالت تمام فلزات

حالت جستجوی پیش‌فرض یک تنظیم کلی است که می‌تواند انواع فلزات از جمله آهنی را شناسایی کند

و فلزات غیر آهنی، بدون تبعیض، با لحن یکسانی که برای همه فلزات اختصاص داده شده است.

حالت میدانی

همانطور که از نام آن پیداست، حالت تشخیص میدانی به طور خاص برای شناسایی فلزات مختلف طراحی شده است

در میدان هایی که ممکن است حاوی اشیاء فلزی باشند، مانند میدان های جنگ باستانی،

جایی که مصنوعاتی مانند سکه، شمشیر، خنجر و سایر آثار ممکن است یافت شود.

حالت پارک

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


همانطور که از نام آن پیداست، این حالت مخصوصا برای جستجوی اجسام فلزی کوچک مانند حلقه ها مناسب است.

سکه و جواهرات در پارک های عمومی و سایر مناطق مشابه.

تنظیمات آن برای شناسایی اهداف کوچکتر با دقت بیشتر بهینه شده است و آن را به حالت ایده آلی تبدیل می کند

علاقه مندانی که از جستجوی گنج های کوچک در فضاهای بیرونی لذت می برند.

سیمپلکس اولترا
حالت ساحلی

حالت ساحل به طور خاص با تنظیمات بهینه برای فلزیابی در سواحل طراحی شده است.

از جمله آنهایی که در کنار دریا یا اقیانوس، سواحل رودخانه ها، و سواحل دریاچه ها، چه در خاک های شنی خشک یا مرطوب.

این حالت برای تشخیص اشیایی که ممکن است در ساحل گم شده یا شسته شده باشند، مانند جواهرات، ایده آل است.

سکه و سایر اقلام کوچک

حالت ساحل برای کسانی که از فلزیابی در مناطق ساحلی و دیگر آب‌ها لذت می‌برند، بسیار توصیه می‌شود.

حالت 4 TONE

در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه‌های 0-14 صدای کم و برای طلایی رنگ متوسط ​​تولید می‌کند.

و فلزات غیرآهنی با شناسه های 15-70، رنگ متوسط ​​به بالا برای فلزات با شناسه های 71-80 و رنگ بالا

برای فلزات غیر آهنی با شناسه های 81-99.

حالت 99 TONE

این حالت تمایز چند رنگ برای شکار سکه در کانی سازی های مختلف طراحی شده است.

در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه 0-14 صدای کم تولید می کند.

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


برای اهداف با شناسه‌های بیشتر از 14، دستگاه برای هر شناسه آهنگ متفاوتی تولید می‌کند.

با افزایش رسانایی فلز، تن صدا بالاتر خواهد بود و بالعکس.

کارکرد سیمپلکس اولترا

شناسه هدف

شناسه هدف که روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود، یک عدد منحصر به فرد است

که به سیگنال تولید شده مربوط می شود

توسط فلز شناسایی شده و به نوع جسم فلزی موجود در هنگام جارو کردن سیم پیچ کاربر روی زمین بستگی دارد.

شناسه هدف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاوشگر قرار می دهد و به آنها نشانی از نوع فلز کشف شده می دهد.

مثلاً خواه یک سکه طلا باشد یا یک یادگار نقره. شماره شناسه هدف از 00 تا 99 متغیر است.

علاوه بر این، فلزیاب سیمپلکس اولترا به ویژگی Notch Discrimination مجهز شده است

که به کاربران اجازه می دهد فیلتر را فیلتر کنند

شناسه های هدف برای فلزات ناخواسته مانند آهن، تجربه جستجوی دقیق و کارآمدتری را ارائه می دهد.

تعادل زمین

برای مبتدیان، یکی از کاربردی ترین ویژگی های سیمپلکس اولترا تعادل خودکار زمین آن است.

این به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی دستگاه را بردارند و بدون نیاز به تنظیم دستی تنظیمات

تعادل زمین شروع به جستجو کنند.

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی
تغییر فرکانس

ویژگی تغییر فرکانس بهترین راه را برای خلاص شدن از شر EMI (تداخل های الکترومغناطیسی) با تغییر

فرکانس در افزایش های کوچک ارائه می دهد.

لرزش

SIMPLEX ULTRA با شناسایی هر هدف فلزی به ارتعاش در می آید. برای کاربران کم شنوایی ایده آل است

و همچنین برای تشخیص در زیر آب نیز.

طراحی ضد آب

این دستگاه مطابق با استاندارد IP68 طراحی شده است که آن را ضد آب و تا عمق 5 متر (16.4 فوت) زیر آب می کند.

در حالی که از ورود گرد و غبار نیز محافظت می شود.

این ویژگی به ویژه برای کسانی که به دنبال جستجوی فلزات در محیط های مرطوب مانند سواحل

یا سواحل رودخانه هستند مفید است.

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


با قابلیت‌های ضد آب، کاربران می‌توانند با خیال راحت و با خیال راحت در آب‌های کم عمق و بدون

نگرانی در مورد آسیب دیدن دستگاه

ماژول بی سیم داخلی

سازگار با هدفون 2.4 گیگاهرتزی Nokta Makro Green Edition Wireless.

شفت جمع شونده

شفت تا 63 سانتی متر جمع می شود (برای حمل و نقل آسان عالی است. ذخیره سازی و همچنین غواصی!)

به روز رسانی سیستم عامل آنلاین

با به‌روزرسانی‌های میان‌افزار (از طریق USB در رایانه شخصی) به‌روز باشید و از آشکارساز خود بیشترین بهره را ببرید.

نورپردازی افسانه ای

شرکت گوهرباستان

09120623642

مهندس رجایی


کاربر می تواند از دستگاه در شب و استفاده در زیر آب استفاده کند، زیرا همه چیز را دارد

– نور پس زمینه LCD. نور پس زمینه صفحه کلید و چراغ قوه LED.

باتری داخلی Li-Po

آن را به راحتی با شارژر ارائه شده یا پاوربانک USB شارژ کنید.

(0) نظر

فلزیاب سیمپلکس اولترا -09134442721

سه شنبه بیست و هشتم 9 1402

فلزیاب سیمپلکس اولترا

شرکت گوهرباستان

09134442721

مهندس رجاییفلزیاب سیمپلکس اولترا ورودی جدیدی در سری جدید دستگاه های Simplex New Generation است

که در سراسر جهان شهرت دارد.

با وزن سبک تر و ویژگی های پیشرفته ارتقا یافته است!

خط تولید شامل سه مدل مختلف با قیمت های متفاوت است

که هم برای مبتدیان و هم برای کسانی که به دنبال یک مدل قدرتمند هستند، می باشد.

آشکارساز در عین حال مقرون به صرفه

شرکت گوهرباستان

09134442721

مهندس رجاییسیمپلکس اولترا قدرتمندترین ورودی این سری با ظاهری تازه، عملکرد فنی بهبود یافته است.

و اکنون تا عمق 5 متری (16 فوت) کاملاً ضدآب است، در حالی که وزن آن بسیار سبک است

و تنها 1.2 کیلوگرم (2.6 پوند) است.
سیمپلکس اولترا همچنان رهبر بی‌رقیب در ارائه فناوری تشخیص فلز با کیفیت بالا است

که برای همه مقرون به صرفه و در دسترس است.

این که آیا شما یک دستگاه فلزیاب قابل اعتماد برای تیراندازی سکه یا شکار آثار یا جستجوی طلا

و با بهترین قیمت مقرون به صرفه می خواهید،

سپس سیمپلکس اولترا را دریافت کنید و ماجراجویی شناسایی خود را شروع کنید.
ویژگی های سیمپلکس اولترا


فناوری جستجو

شرکت گوهرباستان

09134442721

مهندس رجاییSimplex Ultra از فناوری VLF (فرکانس بسیار پایین) در فرکانس 15 کیلوهرتز استفاده می کند.

عملکرد بهبود یافته و ویژگی های نوآورانه را برای ارائه نتایج بهینه و دقیق ترکیب می کند.

حالت های تشخیص

Simplex Ultra شامل حالت های تشخیص داخلی از پیش تعریف شده با پارامترها و تنظیمات خاص است

برای اهداف و کاربردهای مختلف تشخیص

این دستگاه شش حالت تشخیص ارائه می دهد و کاربران می توانند به راحتی حالت جستجوی مناسب را انتخاب کنند

از قسمت تشخیص حالت های نمایش داده شده در صفحه دستگاه.

Simplex Ultra دارای حالت های تشخیص زیر است:

حالت تمام فلزی

میدانی

حالت پارک

ساحلی

حالت 4 TONE

99 TONE


شرکت گوهرباستان

09134442721

مهندس رجاییمد های سیمپلکس اولترا
حالت تمام فلزات

حالت جستجوی پیش‌فرض یک تنظیم کلی است که می‌تواند انواع فلزات از جمله آهنی را شناسایی کند

و فلزات غیر آهنی، بدون تبعیض، با لحن یکسانی که برای همه فلزات اختصاص داده شده است.

 میدانی

همانطور که از نام آن پیداست، حالت تشخیص میدانی به طور خاص برای شناسایی فلزات مختلف طراحی شده است

در میدان هایی که ممکن است حاوی اشیاء فلزی باشند، مانند میدان های جنگ باستانی،

جایی که مصنوعاتی مانند سکه، شمشیر، خنجر و سایر آثار ممکن است یافت شود.

حالت پارک

همانطور که از نام آن پیداست، این حالت مخصوصا برای جستجوی اجسام فلزی کوچک مانند حلقه ها مناسب است.

سکه و جواهرات در پارک های عمومی و سایر مناطق مشابه.

تنظیمات آن برای شناسایی اهداف کوچکتر با دقت بیشتر بهینه شده است و آن را به حالت ایده آلی تبدیل می کند

علاقه مندانی که از جستجوی گنج های کوچک در فضاهای بیرونی لذت می برند.

سیمپلکس اولترا
 ساحلی

حالت ساحل به طور خاص با تنظیمات بهینه برای فلزیابی در سواحل طراحی شده است.

شرکت گوهرباستان

09134442721

مهندس رجاییاز جمله آنهایی که در کنار دریا یا اقیانوس، سواحل رودخانه ها، و سواحل دریاچه ها، چه در خاک های شنی خشک یا مرطوب.

این حالت برای تشخیص اشیایی که ممکن است در ساحل گم شده یا شسته شده باشند، مانند جواهرات، ایده آل است.

سکه و سایر اقلام کوچک

حالت ساحل برای کسانی که از فلزیابی در مناطق ساحلی و دیگر آب‌ها لذت می‌برند، بسیار توصیه می‌شود.

حالت 4 TONE

در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه‌های 0-14 صدای کم و برای طلایی رنگ متوسط ​​تولید می‌کند.

و فلزات غیرآهنی با شناسه های 15-70، رنگ متوسط ​​به بالا برای فلزات با شناسه های 71-80 و رنگ بالا

برای فلزات غیر آهنی با شناسه های 81-99.

 99 TONE

این حالت تمایز چند رنگ برای شکار سکه در کانی سازی های مختلف طراحی شده است.

در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه 0-14 صدای کم تولید می کند.

برای اهداف با شناسه‌های بیشتر از 14، دستگاه برای هر شناسه آهنگ متفاوتی تولید می‌کند.

با افزایش رسانایی فلز، تن صدا بالاتر خواهد بود و بالعکس.کارکرد سیمپلکس اولترا

شرکت گوهرباستان

09134442721

مهندس رجاییشناسه هدف

شناسه هدف که روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود، یک عدد منحصر به فرد است

که به سیگنال تولید شده مربوط می شود

توسط فلز شناسایی شده و به نوع جسم فلزی موجود در هنگام جارو کردن سیم پیچ کاربر روی زمین بستگی دارد.

شناسه هدف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاوشگر قرار می دهد و به آنها نشانی از نوع فلز کشف شده می دهد.

مثلاً خواه یک سکه طلا باشد یا یک یادگار نقره. شماره شناسه هدف از 00 تا 99 متغیر است.

علاوه بر این، سیمپلکس به ویژگی Notch Discrimination مجهز شده است

که به کاربران اجازه می دهد فیلتر را فیلتر کنند

شناسه های هدف برای فلزات ناخواسته مانند آهن، تجربه جستجوی دقیق و کارآمدتری را ارائه می دهد.

تعادل زمین

برای مبتدیان، یکی از کاربردی ترین ویژگی های سیمپلکس اولترا تعادل خودکار زمین آن است.

این به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی دستگاه را بردارند و بدون نیاز به تنظیم دستی تنظیمات

تعادل زمین شروع به جستجو کنند.

تغییر فرکانس

ویژگی تغییر فرکانس بهترین راه را برای خلاص شدن از شر EMI (تداخل های الکترومغناطیسی) با تغییر

فرکانس در افزایش های کوچک ارائه می دهد.

شرکت گوهرباستان

09134442721

مهندس رجاییلرزش

SIMPLEX ULTRA با شناسایی هر هدف فلزی به ارتعاش در می آید. برای کاربران کم شنوایی ایده آل است

و همچنین برای تشخیص در زیر آب نیز.

طراحی ضد آب

این دستگاه مطابق با استاندارد IP68 طراحی شده است که آن را ضد آب و تا عمق 5 متر (16.4 فوت) زیر آب می کند.

در حالی که از ورود گرد و غبار نیز محافظت می شود.

این ویژگی به ویژه برای کسانی که به دنبال جستجوی فلزات در محیط های مرطوب مانند سواحل

شرکت گوهرباستان

09134442721

مهندس رجایییا سواحل رودخانه هستند مفید است.

با قابلیت‌های ضد آب، کاربران می‌توانند با خیال راحت و با خیال راحت در آب‌های کم عمق و بدون

نگرانی در مورد آسیب دیدن دستگاهماژول بی سیم داخلی

سازگار با هدفون 2.4 گیگاهرتزی Nokta Makro Green Edition Wireless.

شفت جمع شونده

شفت تا 63 سانتی متر جمع می شود (برای حمل و نقل آسان عالی است. ذخیره سازی و همچنین غواصی!)

به روز رسانی سیستم عامل آنلاین

با به‌روزرسانی‌های میان‌افزار (از طریق USB در رایانه شخصی) به‌روز باشید و از آشکارساز خود بیشترین بهره را ببرید.

نورپردازی افسانه ای

شرکت گوهرباستان

09134442721

مهندس رجاییکاربر می تواند از دستگاه در شب و استفاده در زیر آب استفاده کند، زیرا همه چیز را دارد

– نور پس زمینه LCD. نور پس زمینه صفحه کلید و چراغ قوه LED.

باتری داخلی Li-Po

آن را به راحتی با شارژر ارائه شده یا پاوربانک USB شارژ کنید.

(0) نظر

خرید فلزیاب سیمپلکس اولترا -۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

سه شنبه بیست و هشتم 9 1402

خرید فلزیاب سیمپلکس اولترا
خرید فلزیاب سیمپلکس اولترا -۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

خرید فلزیاب سیمپلکس اولترا

که در سراسر جهان شهرت دارد.

با وزن سبک تر و ویژگی های پیشرفته ارتقا یافته است!

خط تولید شامل سه مدل مختلف با قیمت های متفاوت است

که هم برای مبتدیان و هم برای کسانی که به دنبال یک مدل قدرتمند هستند، می باشد.

آشکارساز در عین حال مقرون به صرفه

سیمپلکس اولترا قدرتمندترین ورودی این سری با ظاهری تازه، عملکرد فنی بهبود یافته است.

و اکنون تا عمق 5 متری (16 فوت) کاملاً ضدآب است، در حالی که وزن آن بسیار سبک است

و تنها 1.2 کیلوگرم (2.6 پوند) است.


شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجاییسیمپلکس اولترا همچنان رهبر بی‌رقیب در ارائه فناوری تشخیص فلز با کیفیت بالا است

که برای همه مقرون به صرفه و در دسترس است.

این که آیا شما یک دستگاه فلزیاب قابل اعتماد برای تیراندازی سکه یا شکار آثار یا جستجوی طلا

و با بهترین قیمت مقرون به صرفه می خواهید،

سپس سیمپلکس اولترا را دریافت کنید و ماجراجویی شناسایی خود را شروع کنید.

فلزیاب سیمپلکس اولترا

ویژگی های سیمپلکس اولترا

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجاییفناوری جستجو

Simplex Ultra از فناوری VLF (فرکانس بسیار پایین) در فرکانس 15 کیلوهرتز استفاده می کند.

عملکرد بهبود یافته و ویژگی های نوآورانه را برای ارائه نتایج بهینه و دقیق ترکیب می کند.

حالت های تشخیص

Simplex Ultra شامل حالت های تشخیص داخلی از پیش تعریف شده با پارامترها و تنظیمات خاص است

برای اهداف و کاربردهای مختلف تشخیص

این دستگاه شش حالت تشخیص ارائه می دهد و کاربران می توانند به راحتی حالت جستجوی مناسب را انتخاب کنند

از قسمت تشخیص حالت های نمایش داده شده در صفحه دستگاه.

Simplex Ultra دارای حالت های تشخیص زیر است:

حالت تمام فلزی

میدانی

حالت پارک

ساحلی

حالت 4 TONE

99 TONE

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی
مد های سیمپلکس اولترا
حالت تمام فلزات

حالت جستجوی پیش‌فرض یک تنظیم کلی است که می‌تواند انواع فلزات از جمله آهنی را شناسایی کند

و فلزات غیر آهنی، بدون تبعیض، با لحن یکسانی که برای همه فلزات اختصاص داده شده است.

 میدانی

همانطور که از نام آن پیداست، حالت تشخیص میدانی به طور خاص برای شناسایی فلزات مختلف طراحی شده است

در میدان هایی که ممکن است حاوی اشیاء فلزی باشند، مانند میدان های جنگ باستانی،

جایی که مصنوعاتی مانند سکه، شمشیر، خنجر و سایر آثار ممکن است یافت شود.

حالت پارک

همانطور که از نام آن پیداست، این حالت مخصوصا برای جستجوی اجسام فلزی کوچک مانند حلقه ها مناسب است.

سکه و جواهرات در پارک های عمومی و سایر مناطق مشابه.

تنظیمات آن برای شناسایی اهداف کوچکتر با دقت بیشتر بهینه شده است و آن را به حالت ایده آلی تبدیل می کند

علاقه مندانی که از جستجوی گنج های کوچک در فضاهای بیرونی لذت می برند.

سیمپلکس اولترا
ساحلی

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی


حالت ساحل به طور خاص با تنظیمات بهینه برای فلزیابی در سواحل طراحی شده است.

از جمله آنهایی که در کنار دریا یا اقیانوس، سواحل رودخانه ها، و سواحل دریاچه ها، چه در خاک های شنی خشک یا مرطوب.

این حالت برای تشخیص اشیایی که ممکن است در ساحل گم شده یا شسته شده باشند، مانند جواهرات، ایده آل است.سکه و سایر اقلام کوچک

حالت ساحل برای کسانی که از فلزیابی در مناطق ساحلی و دیگر آب‌ها لذت می‌برند، بسیار توصیه می‌شود.

حالت 4 TONE

در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه‌های 0-14 صدای کم و برای طلایی رنگ متوسط ​​تولید می‌کند.

و فلزات غیرآهنی با شناسه های 15-70، رنگ متوسط ​​به بالا برای فلزات با شناسه های 71-80 و رنگ بالا

برای فلزات غیر آهنی با شناسه های 81-99.

حالت 99 TONE

این حالت تمایز چند رنگ برای شکار سکه در کانی سازی های مختلف طراحی شده است.

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی


در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه 0-14 صدای کم تولید می کند.

برای اهداف با شناسه‌های بیشتر از 14، دستگاه برای هر شناسه آهنگ متفاوتی تولید می‌کند.

با افزایش رسانایی فلز، تن صدا بالاتر خواهد بود و بالعکس.

کارکرد سیمپلکس اولترا

شناسه هدف

شناسه هدف که روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود، یک عدد منحصر به فرد است

که به سیگنال تولید شده مربوط می شود

توسط فلز شناسایی شده و به نوع جسم فلزی موجود در هنگام جارو کردن سیم پیچ کاربر روی زمین بستگی دارد.

شناسه هدف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاوشگر قرار می دهد و به آنها نشانی از نوع فلز کشف شده می دهد.

مثلاً خواه یک سکه طلا باشد یا یک یادگار نقره. شماره شناسه هدف از 00 تا 99 متغیر است.

علاوه بر این، فلزیاب سیمپلکس اولترا به ویژگی Notch Discrimination مجهز شده است

که به کاربران اجازه می دهد فیلتر را فیلتر کنند

شناسه های هدف برای فلزات ناخواسته مانند آهن، تجربه جستجوی دقیق و کارآمدتری را ارائه می دهد.

تعادل زمین

برای مبتدیان، یکی از کاربردی ترین ویژگی های سیمپلکس اولترا تعادل خودکار زمین آن است.

این به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی دستگاه را بردارند و بدون نیاز به تنظیم دستی تنظیمات

تعادل زمین شروع به جستجو کنند.

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی


تغییر فرکانس

ویژگی تغییر فرکانس بهترین راه را برای خلاص شدن از شر EMI (تداخل های الکترومغناطیسی) با تغییر

فرکانس در افزایش های کوچک ارائه می دهد.

لرزش

SIMPLEX ULTRA با شناسایی هر هدف فلزی به ارتعاش در می آید. برای کاربران کم شنوایی ایده آل است

و همچنین برای تشخیص در زیر آب نیز.طراحی ضد آب

این دستگاه مطابق با استاندارد IP68 طراحی شده است که آن را ضد آب و تا عمق 5 متر (16.4 فوت) زیر آب می کند.

در حالی که از ورود گرد و غبار نیز محافظت می شود.

این ویژگی به ویژه برای کسانی که به دنبال جستجوی فلزات در محیط های مرطوب مانند سواحل

یا سواحل رودخانه هستند مفید است.

با قابلیت‌های ضد آب، کاربران می‌توانند با خیال راحت و با خیال راحت در آب‌های کم عمق و بدون

نگرانی در مورد آسیب دیدن دستگاه

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی


ماژول بی سیم داخلی

سازگار با هدفون 2.4 گیگاهرتزی Nokta Makro Green Edition Wireless.

شفت جمع شونده

شفت تا 63 سانتی متر جمع می شود (برای حمل و نقل آسان عالی است. ذخیره سازی و همچنین غواصی!)

به روز رسانی سیستم عامل آنلاین

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی


با به‌روزرسانی‌های میان‌افزار (از طریق USB در رایانه شخصی) به‌روز باشید و از آشکارساز خود بیشترین بهره را ببرید.

نورپردازی افسانه ای

کاربر می تواند از دستگاه در شب و استفاده در زیر آب استفاده کند، زیرا همه چیز را دارد

شرکت گوهرباستان

۰۹۱۹۸۰۰۱۳۰۶

مهندس رجایی


– نور پس زمینه LCD. نور پس زمینه صفحه کلید و چراغ قوه LED.

باتری داخلی Li-Po

آن را به راحتی با شارژر ارائه شده یا پاوربانک USB شارژ کنید.

(0) نظر

خرید فلزیاب سیمپلکس اولترا -09199697033

سه شنبه بیست و هشتم 9 1402

خرید فلزیاب سیمپلکس اولترا

خرید فلزیاب سیمپلکس اولترا

شرکت گوهرباستان

09199697033

مهندس رجاییفلزیاب سیمپلکس اولترا ورودی جدیدی در سری جدید دستگاه های Simplex New Generation است

که در سراسر جهان شهرت دارد.

با وزن سبک تر و ویژگی های پیشرفته ارتقا یافته است!

خط تولید شامل سه مدل مختلف با قیمت های متفاوت است

که هم برای مبتدیان و هم برای کسانی که به دنبال یک مدل قدرتمند هستند، می باشد.

آشکارساز در عین حال مقرون به صرفه

شرکت گوهرباستان

09199697033

مهندس رجایی


سیمپلکس اولترا قدرتمندترین ورودی این سری با ظاهری تازه، عملکرد فنی بهبود یافته است.

و اکنون تا عمق 5 متری (16 فوت) کاملاً ضدآب است، در حالی که وزن آن بسیار سبک است

و تنها 1.2 کیلوگرم (2.6 پوند) است.
سیمپلکس اولترا همچنان رهبر بی‌رقیب در ارائه فناوری تشخیص فلز با کیفیت بالا است

که برای همه مقرون به صرفه و در دسترس است.

این که آیا شما یک دستگاه فلزیاب قابل اعتماد برای تیراندازی سکه یا شکار آثار یا جستجوی طلا

و با بهترین قیمت مقرون به صرفه می خواهید،

سپس سیمپلکس اولترا را دریافت کنید و ماجراجویی شناسایی خود را شروع کنید.

فلزیاب سیمپلکس اولترا

ویژگی های سیمپلکس اولترا

شرکت گوهرباستان

09199697033

مهندس رجایی


فناوری جستجو

Simplex Ultra از فناوری VLF (فرکانس بسیار پایین) در فرکانس 15 کیلوهرتز استفاده می کند.

عملکرد بهبود یافته و ویژگی های نوآورانه را برای ارائه نتایج بهینه و دقیق ترکیب می کند.

حالت های تشخیص

Simplex Ultra شامل حالت های تشخیص داخلی از پیش تعریف شده با پارامترها و تنظیمات خاص است

برای اهداف و کاربردهای مختلف تشخیص

این دستگاه شش حالت تشخیص ارائه می دهد و کاربران می توانند به راحتی حالت جستجوی مناسب را انتخاب کنند

از قسمت تشخیص حالت های نمایش داده شده در صفحه دستگاه.

Simplex Ultra دارای حالت های تشخیص زیر است:

حالت تمام فلزی

حالت میدانی

حالت پارک

حالت ساحلی

حالت 4 TONE

حالت 99 TONEشرکت گوهرباستان

09199697033

مهندس رجاییمد های سیمپلکس اولترا
حالت تمام فلزات

حالت جستجوی پیش‌فرض یک تنظیم کلی است که می‌تواند انواع فلزات از جمله آهنی را شناسایی کند

و فلزات غیر آهنی، بدون تبعیض، با لحن یکسانی که برای همه فلزات اختصاص داده شده است.

حالت میدانی

همانطور که از نام آن پیداست، حالت تشخیص میدانی به طور خاص برای شناسایی فلزات مختلف طراحی شده است

در میدان هایی که ممکن است حاوی اشیاء فلزی باشند، مانند میدان های جنگ باستانی،

جایی که مصنوعاتی مانند سکه، شمشیر، خنجر و سایر آثار ممکن است یافت شود.

حالت پارک

همانطور که از نام آن پیداست، این حالت مخصوصا برای جستجوی اجسام فلزی کوچک مانند حلقه ها مناسب است.

سکه و جواهرات در پارک های عمومی و سایر مناطق مشابه.

تنظیمات آن برای شناسایی اهداف کوچکتر با دقت بیشتر بهینه شده است و آن را به حالت ایده آلی تبدیل می کند

علاقه مندانی که از جستجوی گنج های کوچک در فضاهای بیرونی لذت می برند.

سیمپلکس اولترا

شرکت گوهرباستان

09199697033

مهندس رجایی

حالت ساحلی

حالت ساحل به طور خاص با تنظیمات بهینه برای فلزیابی در سواحل طراحی شده است.

از جمله آنهایی که در کنار دریا یا اقیانوس، سواحل رودخانه ها، و سواحل دریاچه ها، چه در خاک های شنی خشک یا مرطوب.

این حالت برای تشخیص اشیایی که ممکن است در ساحل گم شده یا شسته شده باشند، مانند جواهرات، ایده آل است.

سکه و سایر اقلام کوچک

حالت ساحل برای کسانی که از فلزیابی در مناطق ساحلی و دیگر آب‌ها لذت می‌برند، بسیار توصیه می‌شود.

حالت 4 TONE

در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه‌های 0-14 صدای کم و برای طلایی رنگ متوسط ​​تولید می‌کند.

و فلزات غیرآهنی با شناسه های 15-70، رنگ متوسط ​​به بالا برای فلزات با شناسه های 71-80 و رنگ بالا

برای فلزات غیر آهنی با شناسه های 81-99.

حالت 99 TONE

این حالت تمایز چند رنگ برای شکار سکه در کانی سازی های مختلف طراحی شده است.

در این حالت، دستگاه برای اهداف آهنی با شناسه 0-14 صدای کم تولید می کند.

برای اهداف با شناسه‌های بیشتر از 14، دستگاه برای هر شناسه آهنگ متفاوتی تولید می‌کند.

با افزایش رسانایی فلز، تن صدا بالاتر خواهد بود و بالعکس.

کارکرد سیمپلکس اولترا

شناسه هدف

شرکت گوهرباستان

09199697033

مهندس رجایی


شناسه هدف که روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود، یک عدد منحصر به فرد است

که به سیگنال تولید شده مربوط می شود

توسط فلز شناسایی شده و به نوع جسم فلزی موجود در هنگام جارو کردن سیم پیچ کاربر روی زمین بستگی دارد.

شناسه هدف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاوشگر قرار می دهد و به آنها نشانی از نوع فلز کشف شده می دهد.

مثلاً خواه یک سکه طلا باشد یا یک یادگار نقره. شماره شناسه هدف از 00 تا 99 متغیر است.

علاوه بر این، فلزیاب سیمپلکس اولترا به ویژگی Notch Discrimination مجهز شده است

که به کاربران اجازه می دهد فیلتر را فیلتر کنند

شناسه های هدف برای فلزات ناخواسته مانند آهن، تجربه جستجوی دقیق و کارآمدتری را ارائه می دهد.

تعادل زمین

برای مبتدیان، یکی از کاربردی ترین ویژگی های سیمپلکس اولترا تعادل خودکار زمین آن است.

این به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی دستگاه را بردارند و بدون نیاز به تنظیم دستی تنظیمات

تعادل زمین شروع به جستجو کنند.

تغییر فرکانس

ویژگی تغییر فرکانس بهترین راه را برای خلاص شدن از شر EMI (تداخل های الکترومغناطیسی) با تغییر

فرکانس در افزایش های کوچک ارائه می دهد.

لرزش

SIMPLEX ULTRA با شناسایی هر هدف فلزی به ارتعاش در می آید. برای کاربران کم شنوایی ایده آل است

و همچنین برای تشخیص در زیر آب نیز.

شرکت گوهرباستان

09199697033

مهندس رجایی
طراحی ضد آب

این دستگاه مطابق با استاندارد IP68 طراحی شده است که آن را ضد آب و تا عمق 5 متر (16.4 فوت) زیر آب می کند.

در حالی که از ورود گرد و غبار نیز محافظت می شود.

این ویژگی به ویژه برای کسانی که به دنبال جستجوی فلزات در محیط های مرطوب مانند سواحل

یا سواحل رودخانه هستند مفید است.

با قابلیت‌های ضد آب، کاربران می‌توانند با خیال راحت و با خیال راحت در آب‌های کم عمق و بدون

نگرانی در مورد آسیب دیدن دستگاه

ماژول بی سیم داخلی

سازگار با هدفون 2.4 گیگاهرتزی Nokta Makro Green Edition Wireless.

شفت جمع شونده

شفت تا 63 سانتی متر جمع می شود (برای حمل و نقل آسان عالی است. ذخیره سازی و همچنین غواصی!)

به روز رسانی سیستم عامل آنلاین

شرکت گوهرباستان

09199697033

مهندس رجایی


با به‌روزرسانی‌های میان‌افزار (از طریق USB در رایانه شخصی) به‌روز باشید و از آشکارساز خود بیشترین بهره را ببرید.

نورپردازی افسانه ای

کاربر می تواند از دستگاه در شب و استفاده در زیر آب استفاده کند، زیرا همه چیز را دارد

– نور پس زمینه LCD. نور پس زمینه صفحه کلید و چراغ قوه LED.

باتری داخلی Li-Po

آن را به راحتی با شارژر ارائه شده یا پاوربانک USB شارژ کنید.

شرکت گوهرباستان

09199697033

مهندس رجایی

(0) نظر
X