علمي

درباره وبلاگ

علمي

نشانه های گنج روی سنگ -09186104946   

چهارشنبه یازدهم 5 1402

نشانه های گنج روی سنگ

 

نشانه های گنج روی سنگ

در این پست قصد داریم به نشانه حکاکی شده ای بپردازیم که ربطی به مکان گَنجینه مدفون دارد.

آنچه ما در اینجا داریم تصویری واقعی از یک علامت گَنج حکاکی شده است که توسط یکی از همکارهای ما در این انجمن کشف شده است.

رایج ترین سوالات در نشانه های گنج روی سنگ

چگونه می توان محل حفاری اقلام مدفون را پیدا کرد؟ و، حجم گنج چقدر است؟“

علامت حکاکی شده شبیه الفبای انگلیسی است که حرف C است. من قبلاً بحث های زیادی را در مورد این نماد پوشش داده ام که بسته

به جنبه های مختلف می توان آن را متفاوت تفسیر کرد.

هنگامی که به عنوان “نشانگر سطح“ کشف می شود ، یک علامت گَنج که مانند حرف C است اغلب نشان دهنده یک سنگ یا تخته سنگ بزرگ است.

با این حال، این صخره یا تخته سنگ بزرگی که به آن اشاره می شود، نیازی نیست که صخره دیگری در آن نزدیکی باشد

که می تواند سنگی باشد که نشانه ای در آن حک شده است.

 

نشانه در حکاکی در زیر زمین

اگر این نشانه حکاکی شده در زیر زمین نیز یافت شود یا “نشانه مدفون“ باشد، اغلب به اتاقک یا اتاقی اشاره دارد

که توسط سنگ های بزرگ مسدود شده است. اما بر اساس عکسی که در اینجا داریم، این آشکارا یک نشانگر سطح است.

 

 

نشانه های گنج روی سنگ

 

آیا نشانه C نشانه گَنج است ؟

معنی دیگر نماد C به عنوان یک نشانه گََنج این است که می توان آن را به عنوان یک ” سر پیکان “ نیز تعبیر کرد که به یک جهت مهم اشاره می کند.

این موضوع در پست قبلی مورد بررسی قرار گرفته است، جایی که ما در مورد اشکال یا ظاهر مختلف نوک پیکان مورد استفاده سربازان امپراتوری ژاپن

در علامت گذاری گَنجینه های پنهان خود صحبت کردیم.

نشانه سوراخ در سنگ دفینه

اگر قرار باشد جهت نشانگر C را به عنوان نوک پیکان دنبال کنیم، این ما را به یک سنگ قدیمی بزرگ می برد.

و این سنگ قدیمی بزرگ اغلب دارای نشانگری است که تأیید می کند که این سنگ بزرگی است که محل ذخیره گَنج را مشخص می کند.

وقتی صحبت از نحوه حک شدن این نشانگر C بر روی سطح این صخره قدیمی می شود، آن را به دقت مطالعه کردم

و می توانم بگویم که توسط سربازان امپراتوری ژاپن به صورت دستی تراشیده شده است.

بنابراین، تحلیل من ادعا می کند که این یک نشانگر ساخته دست بشر است. اگر نماد C حکاکی شده یک نشانگر قانونی است، در مورد سوراخ ها چطور؟

مطالعه سوراخ حکاکی نشانه های گَنج روی سنگ

با مطالعه حفره ها می توانم بگویم که تنها یک سوراخ وجود دارد که قانونی و بخشی از علامت C حک شده محسوب می شود.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، من سوراخی را که ساخته دست بشر است، احاطه کردم. بقیه سوراخ ها فقط طبیعی هستند

یا توسط طبیعت ساخته شده اند. اکنون که ویژگی کامل نشانگر گَنج را می دانیم، اکنون می توانیم معنای بسیار خاصی را استخراج کنیم.

سوراخ ها به عنوان نشانگر گَنج موضوع بسیار رایجی است که ما اغلب در هر پست درباره آن بحث می کنیم. بنابراین اگر شما یک خواننده مشتاق هستید،

انتظار دارم که قبلاً بدانید که چگونه معنای یک سوراخ را تفسیر کنید. اما برای کسانی که این کار را نمی کنند،

یک نشانگر سوراخ اغلب مکان پنهان یا دفن آیتم را نشان می دهد.

در این علامت گَنج حکاکی شده که در اینجا داریم، سوراخ درست در کنار نماد حک شده C قرار دارد. بنابراین، این به طور کامل تأیید می کند

که نماد C نشان دهنده یک سنگ بزرگ است و ذخیره گَنج در یک طرف آن مدفون است.

بیایید بگوییم که ما موفق شدیم این صخره بزرگ قدیمی را بر اساس تصویری که در اینجا پیدا کردیم.

سخن پایانی در مورد نشانه های گَنج روی سنگ

بر اساس این تصویر، این ایده به ما در مورد بخشی از آنچه که قرار است حفاری کنیم، می دهد.

اما وقتی ما سایت خود را به طور کامل جستجو کردیم اما نتوانستیم هیچ سنگ بزرگ دیگری را در اطراف پیدا کنیم

به جز این سنگ که نشانگر گَنج در آن حک شده است، چطور؟ اگر اینطور باشد، به این معنی است که سنگ بزرگی که نشانگر به آن اشاره می کند،

خود سنگی است که این نشانگر در آن حک شده است.

برای تعیین نقطه حفاری، اگر این سنگ بزرگ باشد، قسمتی که می خواهیم حفر کنیم در سمت نزدیک به سوراخ نشانگر است.

حدود 3 فوت دورتر از صخره، این محل حفاری ما خواهد بود.

 

(0) نظر

نشانه های گنج روی سنگ -09186104946

چهارشنبه یازدهم 5 1402

نشانه های گنج روی سنگ

 

نشانه های گنج روی سنگ

در این پست قصد داریم به نشانه حکاکی شده ای بپردازیم که ربطی به مکان گَنجینه مدفون دارد.

آنچه ما در اینجا داریم تصویری واقعی از یک علامت گَنج حکاکی شده است که توسط یکی از همکارهای ما در این انجمن کشف شده است.

رایج ترین سوالات در نشانه های گنج روی سنگ

چگونه می توان محل حفاری اقلام مدفون را پیدا کرد؟ و، حجم گنج چقدر است؟“

علامت حکاکی شده شبیه الفبای انگلیسی است که حرف C است. من قبلاً بحث های زیادی را در مورد این نماد پوشش داده ام که بسته

به جنبه های مختلف می توان آن را متفاوت تفسیر کرد.

هنگامی که به عنوان “نشانگر سطح“ کشف می شود ، یک علامت گَنج که مانند حرف C است اغلب نشان دهنده یک سنگ یا تخته سنگ بزرگ است.

با این حال، این صخره یا تخته سنگ بزرگی که به آن اشاره می شود، نیازی نیست که صخره دیگری در آن نزدیکی باشد

که می تواند سنگی باشد که نشانه ای در آن حک شده است.

 

نشانه در حکاکی در زیر زمین

اگر این نشانه حکاکی شده در زیر زمین نیز یافت شود یا “نشانه مدفون“ باشد، اغلب به اتاقک یا اتاقی اشاره دارد

که توسط سنگ های بزرگ مسدود شده است. اما بر اساس عکسی که در اینجا داریم، این آشکارا یک نشانگر سطح است.

 

نشانه های گنج روی سنگ

 

 

آیا نشانه C نشانه گَنج است ؟

معنی دیگر نماد C به عنوان یک نشانه گََنج این است که می توان آن را به عنوان یک ” سر پیکان “ نیز تعبیر کرد که به یک جهت مهم اشاره می کند.

این موضوع در پست قبلی مورد بررسی قرار گرفته است، جایی که ما در مورد اشکال یا ظاهر مختلف نوک پیکان مورد استفاده سربازان امپراتوری ژاپن

در علامت گذاری گَنجینه های پنهان خود صحبت کردیم.

نشانه سوراخ در سنگ دفینه

اگر قرار باشد جهت نشانگر C را به عنوان نوک پیکان دنبال کنیم، این ما را به یک سنگ قدیمی بزرگ می برد.

و این سنگ قدیمی بزرگ اغلب دارای نشانگری است که تأیید می کند که این سنگ بزرگی است که محل ذخیره گَنج را مشخص می کند.

وقتی صحبت از نحوه حک شدن این نشانگر C بر روی سطح این صخره قدیمی می شود، آن را به دقت مطالعه کردم

و می توانم بگویم که توسط سربازان امپراتوری ژاپن به صورت دستی تراشیده شده است.

بنابراین، تحلیل من ادعا می کند که این یک نشانگر ساخته دست بشر است. اگر نماد C حکاکی شده یک نشانگر قانونی است، در مورد سوراخ ها چطور؟

مطالعه سوراخ حکاکی نشانه های گَنج روی سنگ

با مطالعه حفره ها می توانم بگویم که تنها یک سوراخ وجود دارد که قانونی و بخشی از علامت C حک شده محسوب می شود.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، من سوراخی را که ساخته دست بشر است، احاطه کردم. بقیه سوراخ ها فقط طبیعی هستند

یا توسط طبیعت ساخته شده اند. اکنون که ویژگی کامل نشانگر گَنج را می دانیم، اکنون می توانیم معنای بسیار خاصی را استخراج کنیم.

سوراخ ها به عنوان نشانگر گَنج موضوع بسیار رایجی است که ما اغلب در هر پست درباره آن بحث می کنیم. بنابراین اگر شما یک خواننده مشتاق هستید،

انتظار دارم که قبلاً بدانید که چگونه معنای یک سوراخ را تفسیر کنید. اما برای کسانی که این کار را نمی کنند،

یک نشانگر سوراخ اغلب مکان پنهان یا دفن آیتم را نشان می دهد.

در این علامت گَنج حکاکی شده که در اینجا داریم، سوراخ درست در کنار نماد حک شده C قرار دارد. بنابراین، این به طور کامل تأیید می کند

که نماد C نشان دهنده یک سنگ بزرگ است و ذخیره گَنج در یک طرف آن مدفون است.

بیایید بگوییم که ما موفق شدیم این صخره بزرگ قدیمی را بر اساس تصویری که در اینجا پیدا کردیم.

سخن پایانی در مورد نشانه های گَنج روی سنگ

بر اساس این تصویر، این ایده به ما در مورد بخشی از آنچه که قرار است حفاری کنیم، می دهد.

اما وقتی ما سایت خود را به طور کامل جستجو کردیم اما نتوانستیم هیچ سنگ بزرگ دیگری را در اطراف پیدا کنیم

به جز این سنگ که نشانگر گَنج در آن حک شده است، چطور؟ اگر اینطور باشد، به این معنی است که سنگ بزرگی که نشانگر به آن اشاره می کند،

خود سنگی است که این نشانگر در آن حک شده است.

برای تعیین نقطه حفاری، اگر این سنگ بزرگ باشد، قسمتی که می خواهیم حفر کنیم در سمت نزدیک به سوراخ نشانگر است.

حدود 3 فوت دورتر از صخره، این محل حفاری ما خواهد بود.

(0) نظر

فروش فلزیاب تصویری -09186104946   

چهارشنبه یازدهم 5 1402

فروش فلزیاب تصویری

 

فروش فلزیاب تصویری

دستگاه فلزیاب تصویری به عنوان یک سیستم کاربردی و حرفه ای در بین کاوشگران شناخته می شود

که دارای امکانات و قابلیت های بسیاری عالی می باشد.

فلزیاب تصویری یکی از چند مدل دستگاه فلزیاب موجود در بازار است که توانسته موفقیت های بسیاری را در زمینه کشف

گنج و دفینه برای کاوشگران به ارمغان بیاورد.

اگر در مورد فلزیاب یا گنج یاب اطلاعاتی کاملی ندارید می توانید مقاله دستگاه فلزیاب چیست و چه کاربرد هایی دارد را مطالعه کنید.

دستگاه فلزیاب تصویری چگونه کار می کند؟

سیستم های تصویری در بازار با نام هایی همچون اسکنر تصویری ، فلزیاب تصویری ، گنج یاب تصویری ، اسکنر مگنومتر ، اسکنر جی پی آر و …

به فروش می روند. البته مدل های مختلفی از این دستگاه ها با کیفیت و کارایی های متفاوت در بازار وجود دارد

بنابراین قبل از اقدام به خرید توجه داشته باشید از کجا و چه نوع اسکنری تهیه می کنید.

بهترین مدل از فلزیاب های تصویری که کاوشگران حرفه ای از آن برای کشف اهداف استفاده می کنند

اسکنر های مگنتومتر هستند که از سنسور های پیشرفته مگنومتر جهت تشخیص و همچنین اسکن حفره ها و

فضاهای خالی ( تونل، راهرو، اتاقک، قبر، چاه، خاک دست ریز، سنگچین و …) و فلزات مغناطیسه شده

و میدان های یونیزه حاصل از وجود فلزات قدیمی مدفون شده زیر زمین بهره می برند.

این سنسور ها بر اساس مغناطیس زمین کار می کنند و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در آن ها ، اختلافات میدان مغناطیسی

محیط را بدست آورده و نتیجه اسکن را به روش های مختلفی مانند عدد، نمودار، بوق و تصویر در اختیار اپراتور قرار میدهد.

اپراتور هم می تواند این اطلاعات را در نرم افزار های خاصی مانند نرم افزار ویژولایزر تجزیه و تحلیل بکنند.

جهت درک بهتر اسکن ها لازم است تا به صورت حرفه ای کار با این نرم افزار ها را یاد بگیرید.

 

فروش فلزیاب تصویری

 

 

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری:

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری یکی از موضوعاتی است که بسیاری از علاقه مندان به این حوزه می خواهند درباره آن بدانند.

دستگاه فلزیاب تصویری یک نوع پیشرفته از فلزیاب است که قادر است تصویر اجسام فلزی را در عمق زیر زمین

به صورت دو بعدی یا سه بعدی نمایش دهد. این دستگاه ها معمولا دارای صفحه نمایشگر، حسگر و نرم افزار مخصوص هستند

و می توانند فلزات را با تفکیک آهنی و غیر آهنی، با ارزش و بی ارزش، و گاهی انواع فلزات را شناسایی کنند.

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری بستگی به برند، کشور سازنده، کیفیت، قابلیت ها و عمق و شعاع زنی دستگاه دارد.

برخی از معروف ترین برندهای دستگاه فلزیاب تصویری عبارتند از:

OKM، MINELAB، LORENZ، Nokta، COBRA و IKPV . قیمت این دستگاه ها در بازار ایران معمولا بین 30 تا 650 میلیون تومان است .

البته برخی از دستگاه های مونتاژ شده ایرانی نیز وجود دارند که قابل رقابت با برخی از دستگاه های خارجی هستند.

برای خرید دستگاه فلزیاب تصویری باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه باید منبع خرید را به خوبی بشناسید و از خرید

از واسطه ها و کلاهبرداران پرهیز کنید. دوم اینکه باید نوع و مشخصات دستگاه را با توجه به نیاز و

هدف خود انتخاب کنید. سوم اینکه باید قبل از خرید دستگاه را در شرایط مختلف آزمایش کنید و از عملکرد آن مطمئن شوید.

چهارم اینکه باید به گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه توجه کنید و از شرکت فروشنده درخواست کنید.

 

عمق فلزیاب تصویری در کاوش :

بعد از دستگاه ردیاب آنتنی ، فلزیاب های تصویری بیشترین عمق را در اختیار کاوشگران قرار می دهند.

میزان عمق یک اسکنر مگنتومتر بستگی به تعداد و نوع سنسور های استفاده شده در آن دارد. البته تعداد سنسور ها

علاوه بر عمق ، بر کیفیت تصاویر خروجی نیز تاثیر گذار هستند. نوع خاک ، پستی و بلندی ها و …

نیز در عمق نهایی دستگاه موثر بوده اما به صورت معمول شما می توانید با اسکنر ها نهایتا تا 25 متر کاوش کنید.

 

بهترین دستگاه فلزیاب تصویری :

بهترین دستگاه فلزیاب تصویری موجود در بازار بدون شک مدل های لئوپارد 16000 و اسکنر وریزون می باشد.

این مدل در نوع خود عملکرد و کارایی بسیار عالی دارند و اسکن های با کیفیت و دقت بالا در اختیار کاوشگران قرار می دهند.

اسکنر های مختلفی در بازار وجود دارد که هر یک دارای کارایی و عملکرد خاص خود هستند.

عمق نفوذ و کیفیت اسکن گرفته شده توسط یک اسکنر وابسته به تعداد و کیفیت سنسور های استفاده شده در آن است.

البته خروجی نهایی اسکنر ها به نحوه برنامه ریزی آی سی ها نیز مربوط می باشد ، بنابراین اسکنر هایی که شرکت های مختلف

به بازار عرضه می کنند دارای عملکرد و کارایی متفاوتی هستند. سنسور های مگنومتر

استفاده شده در اسکنر ها با توجه به مدل آن ها از کیفیت متفاوتی برخوردار هستند.

دستگاه فلزیاب تصویری چیست؟

فلزیاب تصویری به دستگاهی گفته می شود که علاوه بر قابلیت شناسایی فلز، قابلیت اسکن و ارایه تصویر فلز مورد نظر را دارد

و فقط شکل حدودی و تخمینی فلز را نمایان می کند.

فلزیاب تصویری چگونه کار می کنند؟

این سیستم ها با تجزیه و تحلیل سیگنال های دریافتی شکل تقریبی هدف ، عمق و ابعاد ان را به صورت تصاویر سه بعدی

در اختیار کاوشگر قرار می دهد.

عمق نفوذ اسکنر تصویری چقدر است؟

حداکثر عمق قابل کاوش توسط یک فلزیاب تصویری ، 25 متر می باشد که تعداد سنسور ها و کیفیت ها نیز تاثیر مستقیم بر این عمق دارد.

معرفی پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری :

در این بخش، به معرفی و بررسی پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری می‌پردازیم. این دستگاه‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته

تصویربرداری و سنجش فاصله استفاده می‌کنند و به کاربران کمک می‌کنند مواردی مانند گنج‌ها، طلا، نقره، جواهرات و سیستم‌های آبیاری

را در زیرزمین کشف کنند. ویژگی‌های این دستگاه‌ها شامل دقت بالا، عمق تشخیص بزرگتر، سرعت بالا در تشخیص و ارائه نقطه دقیق

اهداف به صورت تصویری است.

دستگاه اسکنر وریزون محصول شرکت مدرن کاوش پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری در سال 2023 می باشد.

این اسکنر فوق پیشرفته به خاطر استفاده از سنسور های فوق پیشرفته و اختصاصی دقیق ترین و بدون خطاترین گنج یاب تصویری موجود

در بازار است که قادر است تا عمق 40 متر را اسکن کند. سیستم کارکرد این اسکنر تصویری ترکیبی از مگنومتر و جی پی آر می باشد.

 

قیمت پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری :

قیمت دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری متناسب با میزان پیشرفت تکنولوژی، قابلیت‌ها و مشخصات فنی آنها متفاوت است.

همچنین، عواملی مانند برند، قابلیت‌های ویژه، منطقه جغرافیایی و دلاریزه‌سازی نیز می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند.

قیمت پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری بین 300 میلیون تا 600 میلیون تومان می باشد.

برای اطلاع از قیمت به روز اسکنر وریزون می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

عوامل موثر بر قیمت دستگاه‌ گنج‌یاب تصویری :

در این بخش، به بررسی عوامل موثر بر قیمت دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری پیشرفته می‌پردازیم.

این عوامل شامل ویژگی‌ها و قابلیت‌های فنی دستگاه، برند سازنده، تکنولوژی استفاده شده، محدوده عمق تشخیص، دقت

و صحت تشخیص، صفحه نمایش، قابلیت اتصال به شبکه‌های بی‌سیم، نوع باتری و سایر ویژگی‌های اضافی است.

 

(0) نظر

فروش فلزیاب تصویری -09186104946

چهارشنبه یازدهم 5 1402

فروش فلزیاب تصویری

 

فروش فلزیاب تصویری

دستگاه فلزیاب تصویری به عنوان یک سیستم کاربردی و حرفه ای در بین کاوشگران شناخته می شود

که دارای امکانات و قابلیت های بسیاری عالی می باشد.

فلزیاب تصویری یکی از چند مدل دستگاه فلزیاب موجود در بازار است که توانسته موفقیت های بسیاری را در زمینه کشف

گنج و دفینه برای کاوشگران به ارمغان بیاورد.

اگر در مورد فلزیاب یا گنج یاب اطلاعاتی کاملی ندارید می توانید مقاله دستگاه فلزیاب چیست و چه کاربرد هایی دارد را مطالعه کنید.

دستگاه فلزیاب تصویری چگونه کار می کند؟

سیستم های تصویری در بازار با نام هایی همچون اسکنر تصویری ، فلزیاب تصویری ، گنج یاب تصویری ، اسکنر مگنومتر ، اسکنر جی پی آر و …

به فروش می روند. البته مدل های مختلفی از این دستگاه ها با کیفیت و کارایی های متفاوت در بازار وجود دارد

بنابراین قبل از اقدام به خرید توجه داشته باشید از کجا و چه نوع اسکنری تهیه می کنید.

بهترین مدل از فلزیاب های تصویری که کاوشگران حرفه ای از آن برای کشف اهداف استفاده می کنند

اسکنر های مگنتومتر هستند که از سنسور های پیشرفته مگنومتر جهت تشخیص و همچنین اسکن حفره ها و

فضاهای خالی ( تونل، راهرو، اتاقک، قبر، چاه، خاک دست ریز، سنگچین و …) و فلزات مغناطیسه شده

و میدان های یونیزه حاصل از وجود فلزات قدیمی مدفون شده زیر زمین بهره می برند.

این سنسور ها بر اساس مغناطیس زمین کار می کنند و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در آن ها ، اختلافات میدان مغناطیسی

محیط را بدست آورده و نتیجه اسکن را به روش های مختلفی مانند عدد، نمودار، بوق و تصویر در اختیار اپراتور قرار میدهد.

اپراتور هم می تواند این اطلاعات را در نرم افزار های خاصی مانند نرم افزار ویژولایزر تجزیه و تحلیل بکنند.

جهت درک بهتر اسکن ها لازم است تا به صورت حرفه ای کار با این نرم افزار ها را یاد بگیرید.

 

 

 

فروش فلزیاب تصویری

 

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری:

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری یکی از موضوعاتی است که بسیاری از علاقه مندان به این حوزه می خواهند درباره آن بدانند.

دستگاه فلزیاب تصویری یک نوع پیشرفته از فلزیاب است که قادر است تصویر اجسام فلزی را در عمق زیر زمین

به صورت دو بعدی یا سه بعدی نمایش دهد. این دستگاه ها معمولا دارای صفحه نمایشگر، حسگر و نرم افزار مخصوص هستند

و می توانند فلزات را با تفکیک آهنی و غیر آهنی، با ارزش و بی ارزش، و گاهی انواع فلزات را شناسایی کنند.

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری بستگی به برند، کشور سازنده، کیفیت، قابلیت ها و عمق و شعاع زنی دستگاه دارد.

برخی از معروف ترین برندهای دستگاه فلزیاب تصویری عبارتند از:

OKM، MINELAB، LORENZ، Nokta، COBRA و IKPV . قیمت این دستگاه ها در بازار ایران معمولا بین 30 تا 650 میلیون تومان است .

البته برخی از دستگاه های مونتاژ شده ایرانی نیز وجود دارند که قابل رقابت با برخی از دستگاه های خارجی هستند.

برای خرید دستگاه فلزیاب تصویری باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه باید منبع خرید را به خوبی بشناسید و از خرید

از واسطه ها و کلاهبرداران پرهیز کنید. دوم اینکه باید نوع و مشخصات دستگاه را با توجه به نیاز و

هدف خود انتخاب کنید. سوم اینکه باید قبل از خرید دستگاه را در شرایط مختلف آزمایش کنید و از عملکرد آن مطمئن شوید.

چهارم اینکه باید به گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه توجه کنید و از شرکت فروشنده درخواست کنید.

 

عمق فلزیاب تصویری در کاوش :

بعد از دستگاه ردیاب آنتنی ، فلزیاب های تصویری بیشترین عمق را در اختیار کاوشگران قرار می دهند.

میزان عمق یک اسکنر مگنتومتر بستگی به تعداد و نوع سنسور های استفاده شده در آن دارد. البته تعداد سنسور ها

علاوه بر عمق ، بر کیفیت تصاویر خروجی نیز تاثیر گذار هستند. نوع خاک ، پستی و بلندی ها و …

نیز در عمق نهایی دستگاه موثر بوده اما به صورت معمول شما می توانید با اسکنر ها نهایتا تا 25 متر کاوش کنید.

 

بهترین دستگاه فلزیاب تصویری :

بهترین دستگاه فلزیاب تصویری موجود در بازار بدون شک مدل های لئوپارد 16000 و اسکنر وریزون می باشد.

این مدل در نوع خود عملکرد و کارایی بسیار عالی دارند و اسکن های با کیفیت و دقت بالا در اختیار کاوشگران قرار می دهند.

اسکنر های مختلفی در بازار وجود دارد که هر یک دارای کارایی و عملکرد خاص خود هستند.

عمق نفوذ و کیفیت اسکن گرفته شده توسط یک اسکنر وابسته به تعداد و کیفیت سنسور های استفاده شده در آن است.

البته خروجی نهایی اسکنر ها به نحوه برنامه ریزی آی سی ها نیز مربوط می باشد ، بنابراین اسکنر هایی که شرکت های مختلف

به بازار عرضه می کنند دارای عملکرد و کارایی متفاوتی هستند. سنسور های مگنومتر

استفاده شده در اسکنر ها با توجه به مدل آن ها از کیفیت متفاوتی برخوردار هستند.

دستگاه فلزیاب تصویری چیست؟

فلزیاب تصویری به دستگاهی گفته می شود که علاوه بر قابلیت شناسایی فلز، قابلیت اسکن و ارایه تصویر فلز مورد نظر را دارد

و فقط شکل حدودی و تخمینی فلز را نمایان می کند.

فلزیاب تصویری چگونه کار می کنند؟

این سیستم ها با تجزیه و تحلیل سیگنال های دریافتی شکل تقریبی هدف ، عمق و ابعاد ان را به صورت تصاویر سه بعدی

در اختیار کاوشگر قرار می دهد.

عمق نفوذ اسکنر تصویری چقدر است؟

حداکثر عمق قابل کاوش توسط یک فلزیاب تصویری ، 25 متر می باشد که تعداد سنسور ها و کیفیت ها نیز تاثیر مستقیم بر این عمق دارد.

معرفی پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری :

در این بخش، به معرفی و بررسی پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری می‌پردازیم. این دستگاه‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته

تصویربرداری و سنجش فاصله استفاده می‌کنند و به کاربران کمک می‌کنند مواردی مانند گنج‌ها، طلا، نقره، جواهرات و سیستم‌های آبیاری

را در زیرزمین کشف کنند. ویژگی‌های این دستگاه‌ها شامل دقت بالا، عمق تشخیص بزرگتر، سرعت بالا در تشخیص و ارائه نقطه دقیق

اهداف به صورت تصویری است.

دستگاه اسکنر وریزون محصول شرکت مدرن کاوش پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری در سال 2023 می باشد.

این اسکنر فوق پیشرفته به خاطر استفاده از سنسور های فوق پیشرفته و اختصاصی دقیق ترین و بدون خطاترین گنج یاب تصویری موجود

در بازار است که قادر است تا عمق 40 متر را اسکن کند. سیستم کارکرد این اسکنر تصویری ترکیبی از مگنومتر و جی پی آر می باشد.

 

قیمت پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری :

قیمت دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری متناسب با میزان پیشرفت تکنولوژی، قابلیت‌ها و مشخصات فنی آنها متفاوت است.

همچنین، عواملی مانند برند، قابلیت‌های ویژه، منطقه جغرافیایی و دلاریزه‌سازی نیز می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند.

قیمت پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری بین 300 میلیون تا 600 میلیون تومان می باشد.

برای اطلاع از قیمت به روز اسکنر وریزون می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

عوامل موثر بر قیمت دستگاه‌ گنج‌یاب تصویری :

در این بخش، به بررسی عوامل موثر بر قیمت دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری پیشرفته می‌پردازیم.

این عوامل شامل ویژگی‌ها و قابلیت‌های فنی دستگاه، برند سازنده، تکنولوژی استفاده شده، محدوده عمق تشخیص، دقت

و صحت تشخیص، صفحه نمایش، قابلیت اتصال به شبکه‌های بی‌سیم، نوع باتری و سایر ویژگی‌های اضافی است.

 

(0) نظر

فروش فلزیاب تصویری -09031959795

چهارشنبه یازدهم 5 1402

فروش فلزیاب تصویری

 

فروش فلزیاب تصویری

دستگاه فلزیاب تصویری به عنوان یک سیستم کاربردی و حرفه ای در بین کاوشگران شناخته می شود

که دارای امکانات و قابلیت های بسیاری عالی می باشد.

فلزیاب تصویری یکی از چند مدل دستگاه فلزیاب موجود در بازار است که توانسته موفقیت های بسیاری را در زمینه کشف

گنج و دفینه برای کاوشگران به ارمغان بیاورد.

اگر در مورد فلزیاب یا گنج یاب اطلاعاتی کاملی ندارید می توانید مقاله دستگاه فلزیاب چیست و چه کاربرد هایی دارد را مطالعه کنید.

دستگاه فلزیاب تصویری چگونه کار می کند؟

سیستم های تصویری در بازار با نام هایی همچون اسکنر تصویری ، فلزیاب تصویری ، گنج یاب تصویری ، اسکنر مگنومتر ، اسکنر جی پی آر و …

به فروش می روند. البته مدل های مختلفی از این دستگاه ها با کیفیت و کارایی های متفاوت در بازار وجود دارد

بنابراین قبل از اقدام به خرید توجه داشته باشید از کجا و چه نوع اسکنری تهیه می کنید.

بهترین مدل از فلزیاب های تصویری که کاوشگران حرفه ای از آن برای کشف اهداف استفاده می کنند

اسکنر های مگنتومتر هستند که از سنسور های پیشرفته مگنومتر جهت تشخیص و همچنین اسکن حفره ها و

فضاهای خالی ( تونل، راهرو، اتاقک، قبر، چاه، خاک دست ریز، سنگچین و …) و فلزات مغناطیسه شده

و میدان های یونیزه حاصل از وجود فلزات قدیمی مدفون شده زیر زمین بهره می برند.

این سنسور ها بر اساس مغناطیس زمین کار می کنند و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در آن ها ، اختلافات میدان مغناطیسی

محیط را بدست آورده و نتیجه اسکن را به روش های مختلفی مانند عدد، نمودار، بوق و تصویر در اختیار اپراتور قرار میدهد.

اپراتور هم می تواند این اطلاعات را در نرم افزار های خاصی مانند نرم افزار ویژولایزر تجزیه و تحلیل بکنند.

جهت درک بهتر اسکن ها لازم است تا به صورت حرفه ای کار با این نرم افزار ها را یاد بگیرید.

 

فروش فلزیاب تصویری

 

 

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری:

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری یکی از موضوعاتی است که بسیاری از علاقه مندان به این حوزه می خواهند درباره آن بدانند.

دستگاه فلزیاب تصویری یک نوع پیشرفته از فلزیاب است که قادر است تصویر اجسام فلزی را در عمق زیر زمین

به صورت دو بعدی یا سه بعدی نمایش دهد. این دستگاه ها معمولا دارای صفحه نمایشگر، حسگر و نرم افزار مخصوص هستند

و می توانند فلزات را با تفکیک آهنی و غیر آهنی، با ارزش و بی ارزش، و گاهی انواع فلزات را شناسایی کنند.

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری بستگی به برند، کشور سازنده، کیفیت، قابلیت ها و عمق و شعاع زنی دستگاه دارد.

برخی از معروف ترین برندهای دستگاه فلزیاب تصویری عبارتند از:

OKM، MINELAB، LORENZ، Nokta، COBRA و IKPV . قیمت این دستگاه ها در بازار ایران معمولا بین 30 تا 650 میلیون تومان است .

البته برخی از دستگاه های مونتاژ شده ایرانی نیز وجود دارند که قابل رقابت با برخی از دستگاه های خارجی هستند.

برای خرید دستگاه فلزیاب تصویری باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه باید منبع خرید را به خوبی بشناسید و از خرید

از واسطه ها و کلاهبرداران پرهیز کنید. دوم اینکه باید نوع و مشخصات دستگاه را با توجه به نیاز و

هدف خود انتخاب کنید. سوم اینکه باید قبل از خرید دستگاه را در شرایط مختلف آزمایش کنید و از عملکرد آن مطمئن شوید.

چهارم اینکه باید به گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه توجه کنید و از شرکت فروشنده درخواست کنید.

 

عمق فلزیاب تصویری در کاوش :

بعد از دستگاه ردیاب آنتنی ، فلزیاب های تصویری بیشترین عمق را در اختیار کاوشگران قرار می دهند.

میزان عمق یک اسکنر مگنتومتر بستگی به تعداد و نوع سنسور های استفاده شده در آن دارد. البته تعداد سنسور ها

علاوه بر عمق ، بر کیفیت تصاویر خروجی نیز تاثیر گذار هستند. نوع خاک ، پستی و بلندی ها و …

نیز در عمق نهایی دستگاه موثر بوده اما به صورت معمول شما می توانید با اسکنر ها نهایتا تا 25 متر کاوش کنید.

 

بهترین دستگاه فلزیاب تصویری :

بهترین دستگاه فلزیاب تصویری موجود در بازار بدون شک مدل های لئوپارد 16000 و اسکنر وریزون می باشد.

این مدل در نوع خود عملکرد و کارایی بسیار عالی دارند و اسکن های با کیفیت و دقت بالا در اختیار کاوشگران قرار می دهند.

اسکنر های مختلفی در بازار وجود دارد که هر یک دارای کارایی و عملکرد خاص خود هستند.

عمق نفوذ و کیفیت اسکن گرفته شده توسط یک اسکنر وابسته به تعداد و کیفیت سنسور های استفاده شده در آن است.

البته خروجی نهایی اسکنر ها به نحوه برنامه ریزی آی سی ها نیز مربوط می باشد ، بنابراین اسکنر هایی که شرکت های مختلف

به بازار عرضه می کنند دارای عملکرد و کارایی متفاوتی هستند. سنسور های مگنومتر

استفاده شده در اسکنر ها با توجه به مدل آن ها از کیفیت متفاوتی برخوردار هستند.

دستگاه فلزیاب تصویری چیست؟

فلزیاب تصویری به دستگاهی گفته می شود که علاوه بر قابلیت شناسایی فلز، قابلیت اسکن و ارایه تصویر فلز مورد نظر را دارد

و فقط شکل حدودی و تخمینی فلز را نمایان می کند.

فلزیاب تصویری چگونه کار می کنند؟

این سیستم ها با تجزیه و تحلیل سیگنال های دریافتی شکل تقریبی هدف ، عمق و ابعاد ان را به صورت تصاویر سه بعدی

در اختیار کاوشگر قرار می دهد.

عمق نفوذ اسکنر تصویری چقدر است؟

حداکثر عمق قابل کاوش توسط یک فلزیاب تصویری ، 25 متر می باشد که تعداد سنسور ها و کیفیت ها نیز تاثیر مستقیم بر این عمق دارد.

معرفی پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری :

در این بخش، به معرفی و بررسی پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری می‌پردازیم. این دستگاه‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته

تصویربرداری و سنجش فاصله استفاده می‌کنند و به کاربران کمک می‌کنند مواردی مانند گنج‌ها، طلا، نقره، جواهرات و سیستم‌های آبیاری

را در زیرزمین کشف کنند. ویژگی‌های این دستگاه‌ها شامل دقت بالا، عمق تشخیص بزرگتر، سرعت بالا در تشخیص و ارائه نقطه دقیق

اهداف به صورت تصویری است.

دستگاه اسکنر وریزون محصول شرکت مدرن کاوش پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری در سال 2023 می باشد.

این اسکنر فوق پیشرفته به خاطر استفاده از سنسور های فوق پیشرفته و اختصاصی دقیق ترین و بدون خطاترین گنج یاب تصویری موجود

در بازار است که قادر است تا عمق 40 متر را اسکن کند. سیستم کارکرد این اسکنر تصویری ترکیبی از مگنومتر و جی پی آر می باشد.

 

قیمت پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری :

قیمت دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری متناسب با میزان پیشرفت تکنولوژی، قابلیت‌ها و مشخصات فنی آنها متفاوت است.

همچنین، عواملی مانند برند، قابلیت‌های ویژه، منطقه جغرافیایی و دلاریزه‌سازی نیز می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند.

قیمت پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری بین 300 میلیون تا 600 میلیون تومان می باشد.

برای اطلاع از قیمت به روز اسکنر وریزون می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

عوامل موثر بر قیمت دستگاه‌ گنج‌یاب تصویری :

در این بخش، به بررسی عوامل موثر بر قیمت دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری پیشرفته می‌پردازیم.

این عوامل شامل ویژگی‌ها و قابلیت‌های فنی دستگاه، برند سازنده، تکنولوژی استفاده شده، محدوده عمق تشخیص، دقت

و صحت تشخیص، صفحه نمایش، قابلیت اتصال به شبکه‌های بی‌سیم، نوع باتری و سایر ویژگی‌های اضافی است.

(0) نظر

بدون عنوان

چهارشنبه یازدهم 5 1402

فروش فلزیاب تصویری

 

فروش فلزیاب تصویری

دستگاه فلزیاب تصویری به عنوان یک سیستم کاربردی و حرفه ای در بین کاوشگران شناخته می شود

که دارای امکانات و قابلیت های بسیاری عالی می باشد.

فلزیاب تصویری یکی از چند مدل دستگاه فلزیاب موجود در بازار است که توانسته موفقیت های بسیاری را در زمینه کشف

گنج و دفینه برای کاوشگران به ارمغان بیاورد.

اگر در مورد فلزیاب یا گنج یاب اطلاعاتی کاملی ندارید می توانید مقاله دستگاه فلزیاب چیست و چه کاربرد هایی دارد را مطالعه کنید.

دستگاه فلزیاب تصویری چگونه کار می کند؟

سیستم های تصویری در بازار با نام هایی همچون اسکنر تصویری ، فلزیاب تصویری ، گنج یاب تصویری ، اسکنر مگنومتر ، اسکنر جی پی آر و …

به فروش می روند. البته مدل های مختلفی از این دستگاه ها با کیفیت و کارایی های متفاوت در بازار وجود دارد

بنابراین قبل از اقدام به خرید توجه داشته باشید از کجا و چه نوع اسکنری تهیه می کنید.

بهترین مدل از فلزیاب های تصویری که کاوشگران حرفه ای از آن برای کشف اهداف استفاده می کنند

اسکنر های مگنتومتر هستند که از سنسور های پیشرفته مگنومتر جهت تشخیص و همچنین اسکن حفره ها و

فضاهای خالی ( تونل، راهرو، اتاقک، قبر، چاه، خاک دست ریز، سنگچین و …) و فلزات مغناطیسه شده

و میدان های یونیزه حاصل از وجود فلزات قدیمی مدفون شده زیر زمین بهره می برند.

این سنسور ها بر اساس مغناطیس زمین کار می کنند و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در آن ها ، اختلافات میدان مغناطیسی

محیط را بدست آورده و نتیجه اسکن را به روش های مختلفی مانند عدد، نمودار، بوق و تصویر در اختیار اپراتور قرار میدهد.

اپراتور هم می تواند این اطلاعات را در نرم افزار های خاصی مانند نرم افزار ویژولایزر تجزیه و تحلیل بکنند.

جهت درک بهتر اسکن ها لازم است تا به صورت حرفه ای کار با این نرم افزار ها را یاد بگیرید.

 

 

فروش فلزیاب تصویری

 

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری:

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری یکی از موضوعاتی است که بسیاری از علاقه مندان به این حوزه می خواهند درباره آن بدانند.

دستگاه فلزیاب تصویری یک نوع پیشرفته از فلزیاب است که قادر است تصویر اجسام فلزی را در عمق زیر زمین

به صورت دو بعدی یا سه بعدی نمایش دهد. این دستگاه ها معمولا دارای صفحه نمایشگر، حسگر و نرم افزار مخصوص هستند

و می توانند فلزات را با تفکیک آهنی و غیر آهنی، با ارزش و بی ارزش، و گاهی انواع فلزات را شناسایی کنند.

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری بستگی به برند، کشور سازنده، کیفیت، قابلیت ها و عمق و شعاع زنی دستگاه دارد.

برخی از معروف ترین برندهای دستگاه فلزیاب تصویری عبارتند از:

OKM، MINELAB، LORENZ، Nokta، COBRA و IKPV . قیمت این دستگاه ها در بازار ایران معمولا بین 30 تا 650 میلیون تومان است .

البته برخی از دستگاه های مونتاژ شده ایرانی نیز وجود دارند که قابل رقابت با برخی از دستگاه های خارجی هستند.

برای خرید دستگاه فلزیاب تصویری باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه باید منبع خرید را به خوبی بشناسید و از خرید

از واسطه ها و کلاهبرداران پرهیز کنید. دوم اینکه باید نوع و مشخصات دستگاه را با توجه به نیاز و

هدف خود انتخاب کنید. سوم اینکه باید قبل از خرید دستگاه را در شرایط مختلف آزمایش کنید و از عملکرد آن مطمئن شوید.

چهارم اینکه باید به گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه توجه کنید و از شرکت فروشنده درخواست کنید.

 

عمق فلزیاب تصویری در کاوش :

بعد از دستگاه ردیاب آنتنی ، فلزیاب های تصویری بیشترین عمق را در اختیار کاوشگران قرار می دهند.

میزان عمق یک اسکنر مگنتومتر بستگی به تعداد و نوع سنسور های استفاده شده در آن دارد. البته تعداد سنسور ها

علاوه بر عمق ، بر کیفیت تصاویر خروجی نیز تاثیر گذار هستند. نوع خاک ، پستی و بلندی ها و …

نیز در عمق نهایی دستگاه موثر بوده اما به صورت معمول شما می توانید با اسکنر ها نهایتا تا 25 متر کاوش کنید.

 

بهترین دستگاه فلزیاب تصویری :

بهترین دستگاه فلزیاب تصویری موجود در بازار بدون شک مدل های لئوپارد 16000 و اسکنر وریزون می باشد.

این مدل در نوع خود عملکرد و کارایی بسیار عالی دارند و اسکن های با کیفیت و دقت بالا در اختیار کاوشگران قرار می دهند.

اسکنر های مختلفی در بازار وجود دارد که هر یک دارای کارایی و عملکرد خاص خود هستند.

عمق نفوذ و کیفیت اسکن گرفته شده توسط یک اسکنر وابسته به تعداد و کیفیت سنسور های استفاده شده در آن است.

البته خروجی نهایی اسکنر ها به نحوه برنامه ریزی آی سی ها نیز مربوط می باشد ، بنابراین اسکنر هایی که شرکت های مختلف

به بازار عرضه می کنند دارای عملکرد و کارایی متفاوتی هستند. سنسور های مگنومتر

استفاده شده در اسکنر ها با توجه به مدل آن ها از کیفیت متفاوتی برخوردار هستند.

دستگاه فلزیاب تصویری چیست؟

فلزیاب تصویری به دستگاهی گفته می شود که علاوه بر قابلیت شناسایی فلز، قابلیت اسکن و ارایه تصویر فلز مورد نظر را دارد

و فقط شکل حدودی و تخمینی فلز را نمایان می کند.

فلزیاب تصویری چگونه کار می کنند؟

این سیستم ها با تجزیه و تحلیل سیگنال های دریافتی شکل تقریبی هدف ، عمق و ابعاد ان را به صورت تصاویر سه بعدی

در اختیار کاوشگر قرار می دهد.

عمق نفوذ اسکنر تصویری چقدر است؟

حداکثر عمق قابل کاوش توسط یک فلزیاب تصویری ، 25 متر می باشد که تعداد سنسور ها و کیفیت ها نیز تاثیر مستقیم بر این عمق دارد.

معرفی پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری :

در این بخش، به معرفی و بررسی پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری می‌پردازیم. این دستگاه‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته

تصویربرداری و سنجش فاصله استفاده می‌کنند و به کاربران کمک می‌کنند مواردی مانند گنج‌ها، طلا، نقره، جواهرات و سیستم‌های آبیاری

را در زیرزمین کشف کنند. ویژگی‌های این دستگاه‌ها شامل دقت بالا، عمق تشخیص بزرگتر، سرعت بالا در تشخیص و ارائه نقطه دقیق

اهداف به صورت تصویری است.

دستگاه اسکنر وریزون محصول شرکت مدرن کاوش پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری در سال 2023 می باشد.

این اسکنر فوق پیشرفته به خاطر استفاده از سنسور های فوق پیشرفته و اختصاصی دقیق ترین و بدون خطاترین گنج یاب تصویری موجود

در بازار است که قادر است تا عمق 40 متر را اسکن کند. سیستم کارکرد این اسکنر تصویری ترکیبی از مگنومتر و جی پی آر می باشد.

 

قیمت پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری :

قیمت دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری متناسب با میزان پیشرفت تکنولوژی، قابلیت‌ها و مشخصات فنی آنها متفاوت است.

همچنین، عواملی مانند برند، قابلیت‌های ویژه، منطقه جغرافیایی و دلاریزه‌سازی نیز می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند.

قیمت پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب تصویری بین 300 میلیون تا 600 میلیون تومان می باشد.

برای اطلاع از قیمت به روز اسکنر وریزون می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

عوامل موثر بر قیمت دستگاه‌ گنج‌یاب تصویری :

در این بخش، به بررسی عوامل موثر بر قیمت دستگاه‌های گنج‌یاب تصویری پیشرفته می‌پردازیم.

این عوامل شامل ویژگی‌ها و قابلیت‌های فنی دستگاه، برند سازنده، تکنولوژی استفاده شده، محدوده عمق تشخیص، دقت

و صحت تشخیص، صفحه نمایش، قابلیت اتصال به شبکه‌های بی‌سیم، نوع باتری و سایر ویژگی‌های اضافی است.

 

(0) نظر

خرید ردیاب گلد هانتر -09186104946   

دوشنبه نهم 5 1402

خرید ردیاب گلد هانتر

 

خرید ردیاب گلد هانتر

ردیاب گلد هانتر (Gold Hunter Tracker) یکی از دستگاه‌هایی است که به منظور شناسایی فلزات، به خصوص طلا، طراحی شده است.

این دستگاه با استفاده از تکنولوژی VLF (Very Low Frequency)، فلزات را در عمق‌های مختلف

شناسایی می‌کند. در این مقاله، به بررسی ویژگی‌های و نحوه کارکرد آن می‌پردازیم.

ویژگی‌های ردیاب گلد هانتر :

1. حساسیت بالا:

ردیاب گلد هانتر دارای حساسیت بالایی است که به شناسایی فلزات در اعماق مختلف کمک می‌کند.

2. قابلیت تنظیم حساسیت:

با توجه به نوع خاک و شرایط محیطی، می‌توانید حساسیت دستگاه را تنظیم کنید تا بهترین نتایج را در شناسایی فلزات حاصل کنید.

3. دارای حالت‌های مختلف:

ردیاب گلد هانتر دارای حالت‌های مختلفی است که هر کدام برای شناسایی فلزات در شرایط مختلف بهینه شده‌اند.

4. قابلیت تشخیص فلزات مختلف:

این دستگاه قابلیت تشخیص فلزات مختلف را داراست، از جمله طلا، نقره، مس و بسیاری دیگر.

5. دقت بالا:

دارای دقت بالایی است که امکان شناسایی فلزات با اندازه کوچک را فراهم می‌کند.

6. قابلیت تشخیص اشیاء فلزی در نزدیکی هدف:

این دستگاه با داشتن قابلیت Iron Discrimination، صدای اشیاء فلزی در نزدیکی هدف را کاهش می‌دهد

و بهترین نتایج را در شناسایی هدف حاصل می‌کند.

نحوه کارکرد ردیاب گلد هانتر :

با استفاده از تکنولوژی VLF کار می‌کند. این دستگاه با فرستادن سیگنال‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین به خاک، فلزات

را شناسایی می‌کند. سیگنال‌های بازتابیده از فلزات توسط دستگاه دریافت شده و پس از تحلیل، اطلاعات لازم برای شناسایی فلزات

به کاربر اعلام می‌شود.

برای بهترین نتایج در شناسایی فلزات با باید توجه داشت که شرایط محیطی مانند نوع خاک، رطوبت و حرارت می‌تواند

بر شناسایی فلزات تأثیر بگذارد. همچنین، برای بهترین نتایج، باید تنظیمات دستگاه را به شرایط محیطی و نوع فلزات مورد نظر اعمال کرد.

همچنین، استفاده از ابزارهای جانبی مانند لوپ و پوشش‌های ضد آب به شناسایی بهتر فلزات کمک می‌کنند.

در کل،یک دستگاه قدرتمند و با دقت بالا برای شناسایی فلزات، به خصوص طلا، است.

با استفاده از این دستگاه می‌توانید فلزات را در عمق‌های مختلف شناسایی کنید و بهترین نتایج را در شناسایی هدف حاصل کنید.

مهمترین نکته در کار با  تنظیمات مناسب دستگاه به شرایط محیطی و نوع فلزات مورد نظر است.

 

 

خرید ردیاب گلد هانتر

 

آیا ردیاب گلد هانتر قابلیت تشخیص فلزات در زیر آب را دارد؟

ردیاب گلد هانتر، همانند بسیاری از دستگاه‌های شناسایی فلزات، برای استفاده در زیر آب مناسب نیست.

این دستگاه برای شناسایی فلزات در خاک و سطح زمین طراحی شده است و قابلیت کارکرد در زیر آب را ندارد.

در صورتی که به دنبال دستگاهی برای شناسایی فلزات در زیر آب هستید، باید از دستگاه‌هایی با قابلیت کارکرد در آب استفاده کنید.

این دستگاه‌ها، با استفاده از تکنولوژی‌های مختلفی مانند پالس الکتریکی، قادر به شناسایی فلزات در زیر آب هستند.

مهمترین نکته در خرید دستگاه شناسایی فلزات برای استفاده در زیر آب، کیفیت

دستگاه و عمقی که می‌تواند فلزات را در آن شناسایی کند، است.

همچنین، باید به مقاومت دستگاه در برابر آب و شرایط محیطی مانند فشار آب، حرارت و رطوبت نیز توجه کنید.

بنابراین، در کل،  نباید در زیر آب استفاده شود و باید از دستگاه‌هایی با قابلیت کارکرد در زیر آب استفاده کنید.

کارکرد های ردیاب گلد هانتر

ردیاب گلد هانتر یک دستگاه شناسایی فلزات است که برای شناسایی فلزات، به خصوص طلا، طراحی شده است.

این دستگاه دارای کاربردهای مختلفی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. شکار طلا:

یکی از کاربردهای اصلی  شکار طلا است. با استفاده از این دستگاه می‌توانید در جستجوی طلا در خاک و معادن بهترین نتایج را کسب کنید.

2. شکار گنجینه:

به خوبی برای شکار گنجینه‌های فراموش شده در خاک و زمین به کار می‌رود. با استفاده از این دستگاه می‌توانید فلزات قدیمی

و باارزش را در سطح زمین شناسایی کنید.

3. مراقبت از امنیت:

برای مراقبت از امنیت و شناسایی اشیاء فلزی در جای‌های مختلف، مانند فرودگاه‌ها، مراکز خرید و بانک‌ها، به کار می‌رود.

4. پژوهش‌های علمی:

این دستگاه برای پژوهش‌های علمی مختلف، مانند شناسایی فلزات در بافت‌های بدن و یا شناسایی فلزات در مواد غذایی، به کار می‌رود.

5. استفاده در صنعت:

ردیاب گلد هانتر برای شناسایی فلزات در صنایع مختلفی مانند معدن‌کاری، ساختمان‌سازی و تولیدات فلزی، به کار می‌رود.

به طور کلی، ردیاب گلد هانتر به عنوان یک دستگاه قدرتمند و با دقت بالا برای شناسایی فلزات، به خصوص طلا، بسیار مفید واقع می‌شود.

با استفاده از این دستگاه می‌توانید فلزات را در عمق‌های مختلف شناسایی کنید و بهترین نتایج را در شناسایی هدف حاصل کنید.

 

(0) نظر

خرید ردیاب گلد هانتر -09186104946

دوشنبه نهم 5 1402

خرید ردیاب گلد هانتر

 

خرید ردیاب گلد هانتر

ردیاب گلد هانتر (Gold Hunter Tracker) یکی از دستگاه‌هایی است که به منظور شناسایی فلزات، به خصوص طلا، طراحی شده است.

این دستگاه با استفاده از تکنولوژی VLF (Very Low Frequency)، فلزات را در عمق‌های مختلف

شناسایی می‌کند. در این مقاله، به بررسی ویژگی‌های و نحوه کارکرد آن می‌پردازیم.

ویژگی‌های ردیاب گلد هانتر :

1. حساسیت بالا:

ردیاب گلد هانتر دارای حساسیت بالایی است که به شناسایی فلزات در اعماق مختلف کمک می‌کند.

2. قابلیت تنظیم حساسیت:

با توجه به نوع خاک و شرایط محیطی، می‌توانید حساسیت دستگاه را تنظیم کنید تا بهترین نتایج را در شناسایی فلزات حاصل کنید.

3. دارای حالت‌های مختلف:

ردیاب گلد هانتر دارای حالت‌های مختلفی است که هر کدام برای شناسایی فلزات در شرایط مختلف بهینه شده‌اند.

4. قابلیت تشخیص فلزات مختلف:

این دستگاه قابلیت تشخیص فلزات مختلف را داراست، از جمله طلا، نقره، مس و بسیاری دیگر.

5. دقت بالا:

دارای دقت بالایی است که امکان شناسایی فلزات با اندازه کوچک را فراهم می‌کند.

6. قابلیت تشخیص اشیاء فلزی در نزدیکی هدف:

این دستگاه با داشتن قابلیت Iron Discrimination، صدای اشیاء فلزی در نزدیکی هدف را کاهش می‌دهد

و بهترین نتایج را در شناسایی هدف حاصل می‌کند.

نحوه کارکرد ردیاب گلد هانتر :

با استفاده از تکنولوژی VLF کار می‌کند. این دستگاه با فرستادن سیگنال‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین به خاک، فلزات

را شناسایی می‌کند. سیگنال‌های بازتابیده از فلزات توسط دستگاه دریافت شده و پس از تحلیل، اطلاعات لازم برای شناسایی فلزات

به کاربر اعلام می‌شود.

برای بهترین نتایج در شناسایی فلزات با باید توجه داشت که شرایط محیطی مانند نوع خاک، رطوبت و حرارت می‌تواند

بر شناسایی فلزات تأثیر بگذارد. همچنین، برای بهترین نتایج، باید تنظیمات دستگاه را به شرایط محیطی و نوع فلزات مورد نظر اعمال کرد.

همچنین، استفاده از ابزارهای جانبی مانند لوپ و پوشش‌های ضد آب به شناسایی بهتر فلزات کمک می‌کنند.

در کل،یک دستگاه قدرتمند و با دقت بالا برای شناسایی فلزات، به خصوص طلا، است.

با استفاده از این دستگاه می‌توانید فلزات را در عمق‌های مختلف شناسایی کنید و بهترین نتایج را در شناسایی هدف حاصل کنید.

مهمترین نکته در کار با  تنظیمات مناسب دستگاه به شرایط محیطی و نوع فلزات مورد نظر است.

 

خرید ردیاب گلد هانتر

 

 

آیا ردیاب گلد هانتر قابلیت تشخیص فلزات در زیر آب را دارد؟

ردیاب گلد هانتر، همانند بسیاری از دستگاه‌های شناسایی فلزات، برای استفاده در زیر آب مناسب نیست.

این دستگاه برای شناسایی فلزات در خاک و سطح زمین طراحی شده است و قابلیت کارکرد در زیر آب را ندارد.

در صورتی که به دنبال دستگاهی برای شناسایی فلزات در زیر آب هستید، باید از دستگاه‌هایی با قابلیت کارکرد در آب استفاده کنید.

این دستگاه‌ها، با استفاده از تکنولوژی‌های مختلفی مانند پالس الکتریکی، قادر به شناسایی فلزات در زیر آب هستند.

مهمترین نکته در خرید دستگاه شناسایی فلزات برای استفاده در زیر آب، کیفیت

دستگاه و عمقی که می‌تواند فلزات را در آن شناسایی کند، است.

همچنین، باید به مقاومت دستگاه در برابر آب و شرایط محیطی مانند فشار آب، حرارت و رطوبت نیز توجه کنید.

بنابراین، در کل،  نباید در زیر آب استفاده شود و باید از دستگاه‌هایی با قابلیت کارکرد در زیر آب استفاده کنید.

کارکرد های ردیاب گلد هانتر

ردیاب گلد هانتر یک دستگاه شناسایی فلزات است که برای شناسایی فلزات، به خصوص طلا، طراحی شده است.

این دستگاه دارای کاربردهای مختلفی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. شکار طلا:

یکی از کاربردهای اصلی  شکار طلا است. با استفاده از این دستگاه می‌توانید در جستجوی طلا در خاک و معادن بهترین نتایج را کسب کنید.

2. شکار گنجینه:

به خوبی برای شکار گنجینه‌های فراموش شده در خاک و زمین به کار می‌رود. با استفاده از این دستگاه می‌توانید فلزات قدیمی

و باارزش را در سطح زمین شناسایی کنید.

3. مراقبت از امنیت:

برای مراقبت از امنیت و شناسایی اشیاء فلزی در جای‌های مختلف، مانند فرودگاه‌ها، مراکز خرید و بانک‌ها، به کار می‌رود.

4. پژوهش‌های علمی:

این دستگاه برای پژوهش‌های علمی مختلف، مانند شناسایی فلزات در بافت‌های بدن و یا شناسایی فلزات در مواد غذایی، به کار می‌رود.

5. استفاده در صنعت:

ردیاب گلد هانتر برای شناسایی فلزات در صنایع مختلفی مانند معدن‌کاری، ساختمان‌سازی و تولیدات فلزی، به کار می‌رود.

به طور کلی، ردیاب گلد هانتر به عنوان یک دستگاه قدرتمند و با دقت بالا برای شناسایی فلزات، به خصوص طلا، بسیار مفید واقع می‌شود.

با استفاده از این دستگاه می‌توانید فلزات را در عمق‌های مختلف شناسایی کنید و بهترین نتایج را در شناسایی هدف حاصل کنید.

(0) نظر

خرید ردیاب گلد هانتر -09031959795

دوشنبه نهم 5 1402

خرید ردیاب گلد هانتر

 

خرید ردیاب گلد هانتر

ردیاب گلد هانتر (Gold Hunter Tracker) یکی از دستگاه‌هایی است که به منظور شناسایی فلزات، به خصوص طلا، طراحی شده است.

این دستگاه با استفاده از تکنولوژی VLF (Very Low Frequency)، فلزات را در عمق‌های مختلف

شناسایی می‌کند. در این مقاله، به بررسی ویژگی‌های و نحوه کارکرد آن می‌پردازیم.

ویژگی‌های ردیاب گلد هانتر :

1. حساسیت بالا:

ردیاب گلد هانتر دارای حساسیت بالایی است که به شناسایی فلزات در اعماق مختلف کمک می‌کند.

2. قابلیت تنظیم حساسیت:

با توجه به نوع خاک و شرایط محیطی، می‌توانید حساسیت دستگاه را تنظیم کنید تا بهترین نتایج را در شناسایی فلزات حاصل کنید.

3. دارای حالت‌های مختلف:

ردیاب گلد هانتر دارای حالت‌های مختلفی است که هر کدام برای شناسایی فلزات در شرایط مختلف بهینه شده‌اند.

4. قابلیت تشخیص فلزات مختلف:

این دستگاه قابلیت تشخیص فلزات مختلف را داراست، از جمله طلا، نقره، مس و بسیاری دیگر.

5. دقت بالا:

دارای دقت بالایی است که امکان شناسایی فلزات با اندازه کوچک را فراهم می‌کند.

6. قابلیت تشخیص اشیاء فلزی در نزدیکی هدف:

این دستگاه با داشتن قابلیت Iron Discrimination، صدای اشیاء فلزی در نزدیکی هدف را کاهش می‌دهد

و بهترین نتایج را در شناسایی هدف حاصل می‌کند.

نحوه کارکرد ردیاب گلد هانتر :

با استفاده از تکنولوژی VLF کار می‌کند. این دستگاه با فرستادن سیگنال‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین به خاک، فلزات

را شناسایی می‌کند. سیگنال‌های بازتابیده از فلزات توسط دستگاه دریافت شده و پس از تحلیل، اطلاعات لازم برای شناسایی فلزات

به کاربر اعلام می‌شود.

برای بهترین نتایج در شناسایی فلزات با باید توجه داشت که شرایط محیطی مانند نوع خاک، رطوبت و حرارت می‌تواند

بر شناسایی فلزات تأثیر بگذارد. همچنین، برای بهترین نتایج، باید تنظیمات دستگاه را به شرایط محیطی و نوع فلزات مورد نظر اعمال کرد.

همچنین، استفاده از ابزارهای جانبی مانند لوپ و پوشش‌های ضد آب به شناسایی بهتر فلزات کمک می‌کنند.

در کل،یک دستگاه قدرتمند و با دقت بالا برای شناسایی فلزات، به خصوص طلا، است.

با استفاده از این دستگاه می‌توانید فلزات را در عمق‌های مختلف شناسایی کنید و بهترین نتایج را در شناسایی هدف حاصل کنید.

مهمترین نکته در کار با  تنظیمات مناسب دستگاه به شرایط محیطی و نوع فلزات مورد نظر است.

 

 

خرید ردیاب گلد هانتر

 

آیا ردیاب گلد هانتر قابلیت تشخیص فلزات در زیر آب را دارد؟

ردیاب گلد هانتر، همانند بسیاری از دستگاه‌های شناسایی فلزات، برای استفاده در زیر آب مناسب نیست.

این دستگاه برای شناسایی فلزات در خاک و سطح زمین طراحی شده است و قابلیت کارکرد در زیر آب را ندارد.

در صورتی که به دنبال دستگاهی برای شناسایی فلزات در زیر آب هستید، باید از دستگاه‌هایی با قابلیت کارکرد در آب استفاده کنید.

این دستگاه‌ها، با استفاده از تکنولوژی‌های مختلفی مانند پالس الکتریکی، قادر به شناسایی فلزات در زیر آب هستند.

مهمترین نکته در خرید دستگاه شناسایی فلزات برای استفاده در زیر آب، کیفیت

دستگاه و عمقی که می‌تواند فلزات را در آن شناسایی کند، است.

همچنین، باید به مقاومت دستگاه در برابر آب و شرایط محیطی مانند فشار آب، حرارت و رطوبت نیز توجه کنید.

بنابراین، در کل،  نباید در زیر آب استفاده شود و باید از دستگاه‌هایی با قابلیت کارکرد در زیر آب استفاده کنید.

کارکرد های ردیاب گلد هانتر

ردیاب گلد هانتر یک دستگاه شناسایی فلزات است که برای شناسایی فلزات، به خصوص طلا، طراحی شده است.

این دستگاه دارای کاربردهای مختلفی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. شکار طلا:

یکی از کاربردهای اصلی  شکار طلا است. با استفاده از این دستگاه می‌توانید در جستجوی طلا در خاک و معادن بهترین نتایج را کسب کنید.

2. شکار گنجینه:

به خوبی برای شکار گنجینه‌های فراموش شده در خاک و زمین به کار می‌رود. با استفاده از این دستگاه می‌توانید فلزات قدیمی

و باارزش را در سطح زمین شناسایی کنید.

3. مراقبت از امنیت:

برای مراقبت از امنیت و شناسایی اشیاء فلزی در جای‌های مختلف، مانند فرودگاه‌ها، مراکز خرید و بانک‌ها، به کار می‌رود.

4. پژوهش‌های علمی:

این دستگاه برای پژوهش‌های علمی مختلف، مانند شناسایی فلزات در بافت‌های بدن و یا شناسایی فلزات در مواد غذایی، به کار می‌رود.

5. استفاده در صنعت:

ردیاب گلد هانتر برای شناسایی فلزات در صنایع مختلفی مانند معدن‌کاری، ساختمان‌سازی و تولیدات فلزی، به کار می‌رود.

به طور کلی، ردیاب گلد هانتر به عنوان یک دستگاه قدرتمند و با دقت بالا برای شناسایی فلزات، به خصوص طلا، بسیار مفید واقع می‌شود.

با استفاده از این دستگاه می‌توانید فلزات را در عمق‌های مختلف شناسایی کنید و بهترین نتایج را در شناسایی هدف حاصل کنید.

 

 

 

(0) نظر
X